Vad betyder svensk för mig?

Del 1 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktion

Tidigare idag skrev jag om Hjällbo och muslimer med anledning av en debattartikel i GP, skriven av Amanj Aziz och Said Sheik. Jag gjorde också några sökningar på Amanj Aziz som faktiskt tycks vara en muslim (eller ha varit) med sådan tro som den som Gun Holmertz kritiserat i ett debattinlägg i Göteborg-Posten. Amanj Aziz har varit en aktivist i föreningen TUFF (Troende Unga Framtida Förebilder). En förening som flera gånger förfäktat mycket konservativa och gammaldags idéer.

Amanj Aziz verkar också ha en del förvirrade uppfattningar om vikingar och islam. Vikingar har kommit i kontakt med islam, både i Ryssland, Mellanöstern och i Medelhavsområdet, men eftersom en egentlig centralmakt  saknades i Norden på den tiden så är talet om ett generellt avtal mellan vikingar och muslimska härskare bara trams. Visst var vikingarna i Istanbul, som då hette Konstantinopel och som vikingarna kallade Miklagård. Men där fanns inte några muslimer på den tiden. Det skulle dröja ytterligare 400 år innan islam kom dit. Så att vikingar studerade islam i Miklagård som Aziz påstår är inget annat än en felaktig uppfattning.

Amanj Aziz har dessutom skrivit en kandidatuppsats i Statsvetenskap som har titeln Korta byxor, slöjor och skägg – Muslimer, det svenska samhället och interaktion. I den ställer ett antal frågor till några utvalda svenskar. För min del tycker jag svaren är stereotypa och stereotypiserade samt att fördjupande och problematiserande resonemang saknas. Jag har därför bestämt mig för att svara på Aziz frågor i en rad inlägg på min blogg. Den första frågan är Vad betyder svensk för dig?

Svaret på den frågan är inte helt lätt. Därför att svaret blir olika i olika sammanhang. Svensk är en person som talar svenska, oavsett var denne bor, om det är i USA, Argentina, Uruguay, Finland eller Sverige. Det är en person som har medborgarskap i Sverige oavsett om den talar svenska eller inte och det är en person som bor i Sverige oavsett om denna person kan svenska eller inte.

Begreppet blir alltså lite olika beroende på sammanhang. En finlandsvensk som är finsk medborgare och aldrig har satt sin fot i Sverige är svensk. En person som invandrat från Irak eller Somalia och bor i Sverige är svensk. En US-amerikan som är svensk medborgare men inte kan tala svenska och aldrig har satt sin fot i Sverige är också svensk liksom en jugoslav eller uruguayan med dubbelt medborgarskap. En finsktalande man som bott hela sitt liv i Sverige och är finsk medborgare är enligt min uppfattning också svensk liksom en same som bor i Sverige.  Religion och utseende är som jag ser det helt oväsentligt i sammanhanget.

Människor med namn i Argentina eller USA skulle också i vissa sammanhang kanske kunna betraktas som svenskar, men i allmänhet säger man väl att de är svenskättlingar. Bara i USA finns det fler svenskättlingar än vad det finns svenskar. Detta oavsett vilken definition av svensk vi använder.

Antalet människor som talar svenska som förstaspråk är ungefär lika många som antalet människor som bor i Sverige och antalet som har svenskt medborgarskap är också i samma storleksordning. Ungefär 9-10 miljoner. Vad svensk betyder har alltså flera svar, men samtliga definitioner som jag satt upp är lätta att hantera och avgränsa. Men de tre olika definitioner jag satt upp är inte identiska och det betyder att svensk kan betyda flera olika saker som dock är överlappande. Inte identiska, men delvis identiska. Inte enhetliga, men delvis enhetliga. Lätt att definiera, men ändå komplicerat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Amanj Aziz alla frågor:
1. Vad betyder svensk för dig?
2. Hur är en svensk?
3. Vem är invandrare?
4. Finns det grupper som är problematiska, utifrån religion, kultur elleretnicitet i samhället?
5. Hur är en muslim? Vad kännetecknar en muslim?
6. På vilket sätt är islam en svensk religion, eller är den det?
7. Kan muslimer följa sina egen seder och samtidigt vara goda medborgare?
8. Är det i konflikt att följa islam och samtidigt vara del av det svenska samhället?
9. Bilderna
(visar upp 4 bilder; en man med stort skägg, en muslimsk pilot med stort skägg, en med två beslöjade kvinnor och en med 4 beslöjade unga tjejer).Frågor; som personerna på bilderna som grannar, som ingift isläkten, som anställd på jobbet, som en person med politisk makt iSverige…
10. Frågor kring muslimsk klädsel i väst

Series NavigationHur är en svensk? >>
Advertisements