Stora svenska jordbruk – Trolleholm

Del 6 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Trolleholm som ligger strax utanför Lund, i Svalövs Kommun, ägs av familjen Bonde sen lång tid tillbaka. Den gren som äger Trolleholm bär på grund av ägandet tillnamnet Trolle och heter följaktligen Trolle-Bonde. Familjen har innehaft godset sen 1700-talet.

Själva slottet är så att säga avstyckat från godset och där drivs verksamhet av bolaget Trolleholms Slott AB. En del av slottets rum hyrs ut till företag som köpt andelar i Trolleholms Slott AB för representation. Huvudägare i Trolleholms Slott AB (som inte äger själva slottet) är familjen Lidgren via sitt bolag Maple. Två säsonger av TV-serien Stjärnorna på slottet spelades in på Trolleholm 2006 och 2007 och visades i Sveriges television.

Godset omfattar cirka 5 000 ha, varav 2 350 ha skog och ägs idag av Carl Trolle-Bonde som är född i London där hans far Gustaf Trolle-Bonde bor. Han är delvis uppväxt i London, delvis uppväxt i Anderslöv hos sin mor.  Fadern är styrelsordförande i Trolleholms Gods AB som företaget som driver jordbruket heter.

Som de flesta stora skånska jordbruk hör Trolleholms Gods AB till de stora bidragstagarna vad det gäller gårdsstöd från EU. Utan gårdsstödet skulle företaget knappast gå med vinst. Förutom skogen så har godset 1 450 ha jordbruksmark på vilken man driver eget jordbruk och 750 ha jordbruksmark som arrenderas ut. Dessutom odlar man julgranar och liknande på 150 ha och har 90 ha som används som betesmark. Det som främst odlas i jordbruket är fodervete, annan spannmål och raps. Antalet arrendegårdar har successivt minskats under åren. På dessa drivs i allmänhet ett jordbruk inriktat på djuruppfödning eller mjöljkproduktion. I styrelsen för Trolleholms Gods AB sitter, förutom far och son Trolle-Bonde, Fredrik Wachtmeister, Esben Möller Madsen och Magnus Holme.

Skogsbruket drivs genom Skåneskogens Utvecklings AB. Bolaget ägs av Trolleholms Gods AB i gemenskap med Knutstorps Skog AB och Maltesholms Förvaltnings- & Konsult AB.

Utöver skogs och jordbruk driver godset även jaktverksamhet, värmeproduktion i bolaget Trolleholms Kraft AB, förskola i dotterbolaget Trolleholms Trollungar och bostadsuthyrning. Carl Trolle-Bonde sitter bara i styrelsen för familjeföretagen samt i en bostadsrättsförening i Stockholm. Fadern Gustaf Trolle-Bonde bara i familjeföretag och Esben Möller Madsen i Trolleholmsbolagen samt Ryfors Nedre AB och Skåneskogens Utvecklings AB

I Trolleholms Gods AB finns också, som redan nämnts,  Magnus Holme (1950-) i styrelsen. Denne man sitter i en lång rad styrelser för olika gods- och jordbruksföretag, förutom Trolleholms Gods AB och Trolleholms Kraft AB sitter han i styrelserna för Barsebäcksföretagen AB (ett annat jordbruksföretag med stora bidrag), Skåneskogens Utvecklings AB, Ryfors Bruk Nedre AB och Barsebäcks Fideikomiss AB. Dessutom sina egna bolag Magnus Holme Fastighets AB, Advokatfirman Magnus Holme AB och Magnus Holme AB.

Fredrik Wachtmeister som också sitter i styrelsen för Trolleholms Gods AB sitter också i styrelserna för Knutstorp Skog AB, Skåneskogens Utvecklings AB, Ramlösa Plantskola AB samt i Färs och Frosta Sparbank AB. Knutstorp Skog ägs av familjen Wachtmeister.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – BarsebäckStora svenska jordbruk – Övedskloster >>
Advertisements