Välmående och krympande städer

FN har kommit med en rapport om städer under tidsperioden 1990-2012. Där finns en mängd information om vattenbrist, fattigdom, ekonomi, ekonomiska klyftor och annat. Mest uppmärksammat tycks listan på städer med krympande befolkning ha blivit. Det är iofs intressant. Men media har inte gått djupare in på några orsker till att städer krymper. Det finns nämligen flera. För att visa på det ska jag först titta på en lista över de mest välmående städerna.

Etta på den listan är Wien, 1910 hade Wien 2 031 000 invånare. Idag (2011) har staden 1 731 000 invånare enligt Wikipedia. Idag växer staden igen efter att under i stort sett hela 1900-talet ha krympt. Krympningen av Wien har inget med fattigdom eller ekonomisk kollaps att göra. Det beror i huvudsak på att det 1910 var huvudstad i ett av världen största länder, för att efter första världskriget bli huvudstad i ett mycket litet land. I topp på välmåendelistan ligger i övrigt alla nordiska huvudstäder, Dublin, Toronto, New York, London, Paris och Tokyo. Städer i västvärlden i länder med högt välmående generellt (möjligtvis med undantaget New York).

De flesta städer som krymper befolkningsmässigt ligger i det forna Sovjet, i Ryssland och Ukraina. orsaken är förstås ekonomisk kollaps och nedlagda industrier. Men även städer som Havanna på Kuba, Seoul och Pusan i Korea, italienska Rom, Turin och Milano, Prag, Bukarest och Budapest. När det gäller de italienska städerna liksom Budapest, Bukarest och Prag handlar det sannolikt också om ekonomisk kollaps och ekonomiska problem.

Även Liberias huvudstad Monrovia har krympt mellan 2000 och 2012. I det fallet handlar det om krig. Numera växer staden igen och den växte även innan 2005 då minskningen började. En mycket kraftig tillväxt innan 2005 faktiskt. I Havannas fall är det hela sannolikt ett resultat av planering. En omställning av det kubanska samhället i ekologisk riktning har skett, vilket krävt mer befolkning på landet och mindre invånare i städerna.

De städer som växer mest ligger i huvudsak i länder som Kina, Indien, Pakistan, Nigeria och Kongo etc. Folkrika länder med stark ekonomisk tillväxt eller krig och oroligheter i en del delar av landet. Men även länder som Irak, Saudiarabien, Malawi och Moçambique har städer med en kraftig tillväxt.

Intressant?
I media:  SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements