Mineral Invest – Kongo, guld och kokain

Mineral Invest var ett svenskt prospekterings- och gruvföretag som grundades år 2007 av Patrik Walle och Joachim Andersson.  2009 förvärvades Mineral Invest av Balkan Resources Ltd (Archelon Minerals). Balkan Resources bytte snart namn till Mineral Invest International MII AB och aktien noterades på Aktietorget från september 2009. Enligt andra källor hette Mineral Invest till en början Yellow Brick Mineral Trading (också Green African Development) och hade sitt säte på Cypern. Ägare av detta bolag ska ha varit bl.a. Patrik Walle, Joachim Andersson och Jonas Falk. Den senare är en ökänd svensk brottsling som är mer känd under sitt tidigare namn, Jonas Oredsson. En annan tidig intressent var Michael Nilsson som tidigare också var VD för Mineral Invest International.

2010 förvärvade bolaget rättigheterna till att utvinna guld i nordöstra Kongo, i provinsen Oriental och det gamla traditionella guldgruveområdet Kilo-Moto. 2011 slöt man ett avtal med det statliga gruvbolaget SOKIMO, ursprungligen grundat av privata belgiska intressen år 1926 för att exploatera nordöstra Kongos guldfyndigheter, om ett joint venture vid namn Wanga Mining Company (65% Mineral Invest, 35% SOKIMO). Enligt Swedwatch är avtalets legala status oklar.

1966 förstatligades SOKIMO och blev OKIMO. 2011 fick bolaget tillbaka namnet SOKIMO i samband med en bolagisering. På 1990-talet blev företagets verksamhet alltmer problematisk och lönsam och därefter har det mesta guldet brutits av lokala guldletare som utvunnits guld med miljö- och hälsofarliga metoder. Guldet har sedan köpts av SOKIMO och andra bolag, däribland SIM SPRL, som ägt eller äger 8% av Mineral Invests dotterbolag i Kongo, MII Congo AB SPRL. Ägare till SIM SPRl är Bijoux Lombeya som också är eller har varit ansvarig för operationerna i Kongo för Mineral Invest tillsammans med Mikael Eriksson.

Det mesta av det guld som utvinns i norra Kongo exporteras illegalt ut ur landet via Uganda, Burundi, Kenya och Tanzania. Ugandas officiella guldexport som är mycket större än Kongos handlar till stor del om utsmugglat kongolesiskt guld. Guldexporten från Kongo finansierar många krigsherrars verksamhet i denna del av landet.

Mineral Invest har ännu inte producerat nåt guld i norra Kongo. I alla fall inte officiellt. Däremot tycks bolaget, sannolikt helt olagligt, ha handlat med guld, dels i samarbete med SIM SPRL, dels på annat sätt. Handel med guld (och coltan) i området har tidigare också bedrivits av Yellow Brick Mineral Trading:

Men utredningen innehåller också uppgifter som pekar på att Mineral Invest har bedrivit en illegal handel med mineraler i Demokratiska republiken Kongo och i Etiopien. Det finns även misstankar om att företaget kan ha handlat med konfliktmineraler.

Av åklagarens handlingar framgår att flera personer i Mineral Invests ledning tidigare har varit aktiva i Yellow Brick Mineral Trading, ett företag som är registrerat på Cypern.

Enligt ett prospekt för företaget, som visats under rättegången i Stockholm, har detta företag exporterat stora mängder guld och coltan från Kongo och Etiopien.

När Yellow Brick senare omvandlades till Mineral Invest, och registrerades på Aktietorget, fortsatte handeln med mineraler från Kongo och Etiopien.

Informationen om hur denna handel har bedrivits har hittills varit bristfällig och motsägelsefull. Åklagaren har inte heller gjort någon särskild utredning av detta eftersom hans fokus har varit på kokainhandel och penningtvätt. I dagsläget är därför ingen från Mineral Invest misstänkt för något brott.

Men av utredningen framgår det att Mineral Invests tidigare operative chef, Joachim Andersson, har bedrivit handel med mineraler utan att ha haft tillstånd för detta. Polisförhören avslöjar också att Jonas Falk och Joachim Andersson tillsammans har gjort affärer i Etiopien och att Falk har varit huvudfinansiär i Yellow Brick.

Joachim Andersson är också han en tidigare dömd brottsling då han tidigare avtjänat ett fängelsestraff för grova skattebrott i samband med guldhandel och har en skatteskuld i Sverige på 45 miljoner kronor (september 2012).

Jonas Falk (Oredsson) och hans moster Harriette Broman som för närvarande är dömda i tingsrätten i en stor kokainhärva tycks hela tiden ha hört till de större aktieägarna och investerarna i Mineral Invest och dess verksamhet:

Joachim Andersson berättar att han varit verksam i ett lokalt bolag som heter Green African Development, vilket även haft namnet Yellowbrick Mineral Trading, som vid tiden var Mineral Invests verksamhetsbolag i Afrika. Bolaget upprättades eftersom inga utländska bolag fick handla med mineraler i länderna.

Enligt förhöret med Joachim Andersson var det Ratos-arvingen Jacob Söderberg som stod bakom den första investeringen i Mineral Invest som gjorde att mineralutvinningen kunde inledas.

Men enligt polisens utredning finns det uppgifter om att den nu åtalade Jonas Falk har försökt att investera 380.000 dollar i bolagets verksamhet i Afrika i oktober 2007.

Misstänkt penningtvätt
Jonas Falk hyrde ett hus utanför Barcelona av Noel Mangan som även han var engagerad i starten av Mineral Invest och satt i styrelsen 2009-2010. Enligt uppgifter från spanska myndigheter som ingår i förundersökningen ska Mangan ha gett ett lån till Falk för att göra investeringen men transaktionen, som gick via banker i Andorra och Dubai, ska ha stoppats på grund av misstankar om penningtvätt.

Ytterligare uppgifter i utredningen säger att Mernia Investments tillsammans med ett annat bolag till sist ändå ska ha investerat 1 miljon dollar i det lokala mineralbolaget. Joachim Andersson säger dock i förhör att han ”inte sett röken av” dessa pengar.

Joachim Andersson uppger dock att Jonas Falk ska ha investerat 10.000 dollar när Mineral Invest handlade med tantal i Etiopien via Yellowbrick. Dock försvann pengarna i dåliga affärer och därmed fick han ingen avkastning på lånet och därför ska han ha fått aktier i Mineral Invest som kompensation.

Enligt åklagaren ska Jonas Falks innehav i Mineral Invest ha dolts via en bulvan – hans moster Harriette Broman som också åtalats i smugglingshärvan.

Åtal av storägare
Hon har stått registrerad som en av Mineral Invests större ägare. Från början med en ägarandel på 15,2 procent. Vid utgången av 2010 kontrollerade Harriette Broman drygt 4,4 miljoner aktier motsvarande 5,65 procent av bolaget. Innan den senaste nyemissionen i slutet av 2011 hade andelen sjunkit till 2,6 procent på grund av utspädning.

Från 2010 var Peter Nygren och Mats Ekström och deras kapitalförvaltningsbolag New Oak en större ägare i Mineral Invest och från 2011 så har en fond, Underwriting Capital,  som grundades av JRS Capital Partners och Ovington Financial Partners. Peter Nygren representerade JRS i fondens ledning. Fonden ska numera kontrolleras av JRS själva.

December 2010 lämnade Michael Nilsson posten som VD i Mineral Invest. Han ersattes av Jonas Eriksson. I samband med att Jonas Falks förbindelser till Joachim Andersson avslöjades så avgick den senare från sin post i Mineral Invest. Varken han, Michale Nilsson eller Peter Walle sitter kvar i styrelsen. Ingen av dem är misstänkt för brott i smband med det kokainmål där Jonas Falk (Oredsson) är åtalad. Nån brottsutredning kring Mineral Invests verksamhet i Kongo och andra delar av Afrika föreligger inte för närvarande och inga personer som varit eller är inblandade i Mineral Invest är i det sammanhanget under utredning för misstänkta brott.

Mineral Invest har sedan 2012 skaffat en ny huvudägare och investerat i USA och Canada. Denna ägare har inget direkt samband med de tidigare ägarna. Den nya huvudägaren heter Amarant Mining som äger 50% av Mineral Invest. Amarant äger också 29,7% av IGE Resources som också är verksamma i Kongo, 37% i Alluvia Mining och 85% i chilenska Altos de Lipangue. Amarant är ett bolag som hör hemma i Dubai. Huvudägare i Amarant är vad jag förstår Lars Guldstrand som numera också sitter i styrelsen för Mineral Invest. Guldstrand är också intressent i GKL Growth Capital tillsammans med Karl-Magnus Karlsson, Peter Lindh, Roger Hassanov, Johan Ulander, Lennart Bernard och Fredrik Ramberg (som också sitter i styrelsen för Mineral Invest). Fredrik Ramberg är advokat och känd som en av den svenske kungens vänner. Han är också aktiv i andra bolag med intressen i Kongo:

Johan Ulander har direkt eller via bolag varit delägare i GKL de senaste åren och står för en stor del av affärsflödet kring Amarant/GKL. På sin Linkedin-sida beskrivs han som grundare och/eller ägare till bolagen Amarant Mining, Equatorial Forest, Alluvia Mining och Ducom DMCC.

Amarant Mining kan beskrivas som gruppens moderbolag när det gäller affärer inom gruv- och råvarubranschen. Equatorial Forest är ett svenskt skogsbolag med tillgångar i Demokratiska republiken Kongo där Fredrik Ramberg och Peter Lindh i somras gick in i styrelsen med avsikt att nå en notering av bolaget.

Alluvia Mining kontrollerar en rad gruvtillgångar främst i Nord- och Sydamerika som gruppen samlat på sig de senaste åren. Alluvia har under hösten marknadsfört en konvertibelemission om 150 miljoner dollar samtidigt som närstående Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd i ett annat erbjudande sålt delar av sitt aktiennehav i Alluvia.

Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd har affärskopplingar till Johan Ulander och GKL. Ulander står också som ägare till ett bolag som heter Conventus Ltd.

Kopplingarna till Bijoux Lombeya och verksamheten i Kongo kvarstår liksom kopplingar till verksamheter i Etiopien. VD för Mineral Invest är idag Andreas Hammerich som tidigare bland annat arbetat för Lundin Mining.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements