Det är inte intolerant att inte vilja debattera

Tolerans innebär att man accepterar och tillåter en rad olika yttringar. Samtidigt har alla människor rätten att vägra debattera med folk man inte vill debattera med. Det är ingen rättighet att få debattera med vem som helst när som helst. Tolerans och demokrati inkluderar också rätten att säga nej. Att vem som helst får säga och tycka vad som helst är inte heller detsamma som att vem som helst får tycka vad som helst var som helst.

Tidningar, webbsidor, föreningar osv väljer vilka åsikter de vill ge utrymme. Det är inte per automatik demokratiskt och tolerant att ge utrymme till åsikter man inte gillar. Det är inte per automatik intolerans och en begränsning av yttrandefriheten att man inte tillåter vem som helst att säga vad som helst varsomhelst.

Det betyder som jag ser det att demokratisk media inte ska ge utrymme till rasister, nazister och fascister. Att ge utrymme till sådana är att ta ställning för dem, att normalisera deras åsikter. Det finns ingen anledning att ge dem detta utrymme i media, på möten och i föreningar som de inte kontrollerar eller media med demokratiska syften. Rasister, nazister och fascister har inte rätt att utrycka sig var som helst och hur som helst. Att förvägra dem utrymme är inte att förvägra dem rätten att yttra sig. När Stina Dabrowski hävdar detta i Expressen snackar hon helt enkelt skit.

Att demonstrera mot rasisters deltagande på möten är inte heller att begränsa yttrandefriheten, utan att bejaka densamma. Har alla rätten att uttryck sin åsikt har alla också rätten att protestera mot alla typer av åsikter. Det är en del av demokratin, en del av yttrandefriheten. Stina Dabrowski hävdar dessutom att de enda som inte ska tillåtas yttra sig är de som förespråkar våld. Det skulle betyda att i stort set ingen skulle ha rätten att yttra sig enligt Dabrowski. För de allra flesta förespråkar våld i vissa sammanhang och situationer. Borgerliga politiker är gärna för våld i andra länder oh hårdare tag mot brottslingar, vissa borgerliga är för våld i forma av dödsstraff. Enligt Dabrowski skulle dess alltså inte få yttra sig. Dabrowskis resonemang hänger inte ihop och är följaktligen dumheter.

Läs också:

Klassförakt skapar rasism och SD-anhängare
Att vara antifeminist är tillåtet
Man får vara rasist

Intressant?
Borgarmedia: EX, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements