Att bota sjukdomar – i strid med läkemedelsbolagens intressen

Att bota svåra sjukdomar ligger ibland i strid med läkemedelsbolagens intressen. Detta för att läkemedelsbolagen egentligen inte är intresserade av att bota sjukdomar, man är främst intresserade av att tjäna pengar. Man tjänar mer pengar om man hittar en medicin som kan hålla en sjukdom i schack, men som inte botar sjukdomen. Det betyder nämligen att den sjuke måste ta medicinen resten av sitt liv (lugnande medicin liksom adhd-medicin är sånt som privata vinstintressen gillar). Bra för läkemedelsbolagen, bra för privat sjukvård och privata apotek. Dåligt för patienten och dåligt för samhället som ska betala för medicinen och vården.

Ett område där läkemedelsindustrins intressen står i klar motsättning till vad samhället och människor behöver är antibiotikan. För att på lång sikt ska kunna behandla olika sjukdomar med hjälp av antibiotika så är det helt fel skriva ut för mycket antibiotika så att man ger bakterier möjlighet att skapa resistens. Samhället och patienten har alltså intresse av låg antibiotikaanvändning medan läkemedelsbolag, privat sjukvård och privata apotek har intresse av hög försäljning. Antibiotika botar dessutom sjukdomar, vilket gör vinsterna för de privata företagen i läkemedels- och sjukvårdsbranschen mindre.

Alltså har läkemedelsbolagen idag inga intressen av att forska fram ny antibiotika som kan ersätta sånt som inte längre fungerar på exempelvis gonorré. En bra, fungerande och effektiv sjukvård hamnar följaktligen i direkt motsatsställning till privata vinstintressen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements