De svenska privatmilitärerna i Adenviken

Företaget Navalguards Ltd (Naval Guards) med kontor i Cardiff är ett av de många privata säkerhetsföretagen med verksamhet i Adenviken och Indiska Oceanen. Ägare till bolaget är Sven Ulf Ingemar Jacobsson med 80% av aktierna och Firoz Patel med 20%. Den senare verkar också vara svensk och har tidigare drivit verksamhet i Sverige.

Bland de ledande i företaget finns Thomas Jakobsson (kanske en son till ägaren), Steve Collins, John Mackay, Capt. Victor och Oleg Slutskyy. De anställda är huvudsakligen tidigare ukrainska marinsoldater. Företaget har flera före detta militärfartyg som man använder och de har Djibouti på Afrikas horn som bas för sin verksamhet.

Navalguards samarbetar med Sea Marshals Ltd som har Sven Tomas Egerström som ägare. Tomas Egerström och ovan nämnde Thomas Jakobsson är samma person. I styrelsen för Sea Marshals sitter i övrigt Steve Collins och Keely Louise Hoare. Tidigare satt Sven Ulf Ingemar Jacobsson i styrelsen. Sven Tomas Egerström är också med i styrelserna för Service Marshals Ltd med dotterbolaget Air Marshals Ltd, Maritime Global Services Ltd, Cape Verde Development Services Ltd, Horn Class Ltd och  Land Marshals Ltd. De flesta av de nämnda bolagen inklusive Navalguards Ltd har samma adress i Cardiff.

Sea Marshals tillhandahåller beväpnade vakter för fartyg i samarbete med Navalguards Ltd som håller med transport-, bevaknings- och eskortfartyg. Som bas har Sea Marshals en flytande vapendepå som har på- och avstigning för personal vid 17 grader nord i Röda Havet och dessutom i hamnarna, Djibouti, Muscat i Oman, Galle i Sri Lanka och Durban i Sydafrika. Man skyddar inte bara handelsfartyg utan också fiskefartyg i det aktuella området.

Sannolikt är det väl Tomas Egerström som SR har intervjuat:

Tomas vill inte säga sitt efternamn men berättar att det stora problemet för branschen är att få på de beväpnade vakterna på fartygen innan de åker in i Adenviken där de flesta pirater håller till.

Lösningen kallas flytande vapenbaser – fartyg som ligger still på internationellt vatten. Totalt finns ett 20-tal i Adenviken och utanför Förenade arabemiraten. Tomas driver via företaget Sovereign global solution två av de största.

Men enligt en FN-rapport finns det stora risker med att förvara 1 000 tals militära automatvapen på en båt i ett så instabilt område som Adenviken. Baserna misstänks kunna bidra till en ökad vapensmuggling, men Tomas hävdar att kontrollen är god när det gäller hans baser.

Det är möjligt att han också är ägare till Sovereign Global Solutions Ltd, men han sitter inte i styrelsen för företaget som inte heller är registrerat på samma adress som de andra företaget. I styrelsen sitter istället två fransmän, Bruno Pardigon och Jerome Paolini. Bägge två sitter också i styrelsen för Sovereign Global (UK) Ltd.

SR uppger att Tomas Egerström driver vapenbaserna tillsammans med en fransman som också fungerar som Djiboutis tillsynsman för vapenbaserna. Ett något korrupt arrangemang tycks det mig. Det är möjligt att Tomas Egerström inte är mannens egentliga namn för SR skriver:

Till slut hittar vi något bland bolagshandlingarna i det brittiska bolagsverket. Det visar sig att Tomas inte uppgett sitt riktiga efternamn, något som han alldeles nyligen tvingats korrigera till de brittiska myndigheterna.

När vi söker på det riktiga namnet upptäcker vi att han har en minst sagt kriminell bakgrund. Han har minst fyra domar för bedrägeri, den sista så sent som 2003, då dömdes han till två och ett halvt års fängelse. De handlar om ekonomisk brottslighet där han på olika sätt tömt bolag och lurat till sig varor.

På hans företag Seamarshals hemsida står det att företagets anställda inte får vara dömda för brott.

Hur rimmar det med din egen bakgrund?

– Jag är absolut inte straffad för något brott som har med detta att göra; inget våldsbrott, inget vapenbrott, inga narkotikabrott. Jag har vapenlicens, det hade jag inte kunnat få om jag var dömd för något brott som kunde påverka, säger Tomas.

Samtidigt så kan man hitta en Tomas Egerström som verksam i Sverige när man söker på nätet. Något som kan tyda på att det är hans egentliga namn. Eller så är det en helt annan person.

Sea Marshals Ltd samarbetar också med det grekiska säkerhetsföretaget International Armour som också har verksamhet i Adenviken och Indiska Oceanen. Detta företag är också ett internationellt vapenhandelsföretag och gör enligt egen uppgift riskbedömningar i samarbete med Kroll.

Läs också: Piratjägare dödar oskyldiga fiskare

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “De svenska privatmilitärerna i Adenviken”

Kommentarer är stängda.