Det är inte svårt att förstå ungdomsoroligheter

Detta är i huvudsak ett inlägg jag skrev redan år 2009. Uppdaterat och förändrat.

Det är väl inte så svårt att förstå ungdomsoroligheterna

Utan snarare är det ganska lätt. Det behövs inga vetenskapliga undersökningar (förresten finns det ju redan) och ingen skarpare hjärna för att förstå varför det hände nu.

Det finns en permament vrede och ett grundmurat missnöje bland unga människor (inte bara bland dem förresten, utan också bland äldre) i arbetarklassen, i våra miljonprogramsförorter, vare sig de heter Husby, BredängBackaBiskopsgårdenTynneredRosengård eller Tensta. Denna vrede är baserad i vad som upplevs som växande orättvisor och växande klyftor. Orsaken till dessa är den borgerliga politik som förs av den nuvarande regeringen och som förts under en längre tid även av tidigare regeringar. Med privatiseringar, nedskärningar och överföringar av resurser från fattiga till rika. Ooh enligt de undersökningar som finns är det just den ökande ojämlikheten och ojämlikheten i sig som skapar missnöje.

Ofta behövs också en utlösande orsak. En händelse som man blir heligt förbannad över. I Backa tycks detta ha varit ett polisingripande den 10 augusti 2008 som upplevdes som en provokation och som ett övergrepp. Nyckelordet här är att det upplevdes som ett övergrepp. Till och med polisen har erkänt att detta kan ha varit den utlösande orsaken. I Rosengård i december 2008 var det stängningen av en moské samt polisövergrepp som var själva utlösaren.  I Husby var det dels en dödsskjutning av polisen för några veckor sen samt polisens brutala och rasistiska uppträdande när de först anlände till stadsdelen som förvärrade situationen avsevärt.

Oroligheterna i andra stockholmsförorter än Husby kan förklaras med det permanenta missnöjet och spridningseffekten. Den senare äger rum genom personliga kontakter, sociala medier och genom att ungdomar läser i tidningar om det som inträffat i andra stadsdelar osv.

Ofta spelar också en brist på social kontroll in när det gäller oroligheter och upplopp i förorter och bland ungdomar. Bristande föräldrakontakt och bristande föräldrakontroll är bidragande orsaker. Saknas dessutom sociala inrättningar i form av fältassistenter, fritidsgårdar och liknande som kan ersätta bristande social kontroll från föräldrarna ökar dessutom risken för oroligheter ytterligare. Genom de nedskärningar och privatiseringar som skett under en lång period, sen slutet på 1980-talet, saknas mycket sådant i de flesta förorter.

Läs också: Ungdomskravaller på sommaren är inget direkt nytt.

Intressant?
Bloggat: Kildén-Åsman, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om 

Advertisements