Havsmiljön försämras snabbt

Fisk i havetEnligt en rapport från International Programme on the State of the Ocean (IPSO) så försämras havens miljö snabbt och kraftigt för närvarande. Orsakerna till detta är flera men klimatförändringarna är det grundläggande problemet. Havet har hittills absorberat huvuddelen av uppvärmningen som människan orsakar på jorden genom växthuseffekten och havsmiljön försämras mycket snabbare än jorden klimat och miljö som helhet.

Temperaturen i havet stigit snabbare än på jorden som helhet vilket orsakar problem som försurning som skadar en del livsformer i havet (ex. en del koraller) samt minskat syreinnehåll som i sin tur också orsakar problem för mycket liv i havet. Minskat syreinnehåll i havet orsakas också av läckage och utsläpp av näringsämnen från djurhållning och människors avfall. Det som burkar kallas övergödning.

Tillsammans med överfiske innebär den globala uppvärmningen av havet och människans utsläpp av gifter i och övergödning av havet en allvarlig risk för det liv som idag finns i havet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements