Uppfinnares arbete stjäls

Del 2 av 4 i serien Kill the Inventor

Svenska uppfinnare har ett problem. De blir av med inkomster från och av sina uppfinningar såväl som sina uppfinningar. Både fifflare och lurendrejare såväl som storföretag stjäl uppfinningar och idéer av enskilda uppfinnare. Som lösning vill vissa uppfinnare själva införa bättre tillämpning av lagarna om patentskydd etc.

Idag är det i stort sett riskfritt att stjäla uppfinningar. Det är märkligt eftersom patentintrång är ett brott som kan ge fängelse i upp till två år. Men lagen tillämpas inte på det sättet ens vid grova brott och allmänt åtal har aldrig väckts.

Trenden är att stölden sker allt tidigare, nu ofta redan vid de första kontakterna med tänkta samarbetspartners och ibland innan uppfinningen har patenterats. Uppfinnaren har sällan något att sätta emot om idéerna, trots sekretessavtal, stjäls av motparten.

Uppfinnare särbehandlas i praktiken av det svenska rättsväsendet. Det innebär bl.a. att bedrägerier mot just uppfinnare inte ens utreds. Förundersökning inleds inte om den drabbade är en privatperson. Nån likhet inför lagen tycks inte existera.

>Storföretag vill dessutom normalt driva tvister till skiljeprocesser som är hemliga och vars domar inte kan överklagas. Det saknas rätt till juridiskt biträde för den som inte kan betala och enskilda kan tvingas in i årslånga processer som leder till ekonomisk ruin.

I stället för att utveckla sina företag och sina uppfinningar tvingas därför många uppfinnare och kreativa entreprenörer att ägna all tid och resurser åt utdragna och oftast utsiktslösa civilprocesser. Uppfinnarna tvingas sedan söka sin försörjning på annat sätt.

Som uppfinnare är en person därmed i praktiken rättslös så snart det gäller uppfinningar med stor ekonomisk potential. Det finns ett stort antal aktuella och chockerande exempel på hur svenska företag har agerat mot professionella uppfinnare.

Svenska storföretag frågas ofta om råd hur innovationspolitiken ska utformas. Detta trots att få av storföretagens högsta företrädare har uppfunnit något värdefullt eller startat ett bolag baserat på egna uppfinningar. Ansvariga myndigheter och politiker talar dock mycket sällan med de personer som faktiskt arbetar som uppfinnare.

Det borde vara dags att sätta ned foten och kräva att också storföretag och riskkapitalister ska följa svensk lag och grundläggande etiska regler. Verkligheten kan bara förstås genom analys av verkligheten, i detta fall uppfinnarens verklighet. Rättsläget vad gäller ekonomiska brott mot enskilda, t.ex. uppfinnare, måste utredas.

Jag är inte säker på att det som många uppfinnare vill är rätt väg att gå. Precis som med upphovsrätten så är det sannolikt så att patent kan ha spelat ut sin roll. Frågan är dock inte enkel och helt klart är att som det ser ut idag så är det ett problem att uppfinnare blir fråntagna en del av sin försörjning. Jag ser dock inga möjligheter till att komma åt flera av de problem som finns så som samhället idag ser ut.

Kanske måste ersättning till uppfinnare bli en samhällelig fråga där uppfinnare faktiskt får betalt av samhället för att arbeta med uppfinningar. Utan direkt krav på konkreta resultat eller styrning av forskningen. Jag tror att diskussionen borde gå i riktning mot nya ersättningsmodeller och uppfinningar som gemensam egendom istället för stärkt upphovsrätt eller fokus på patent. Uppfinnare kan då fokusera på att utveckla sina uppfinningar och företag istället för att hålla på med oändliga och fruktlösa rättsprocesser.

Samtidigt ska det dock konstateras att det inte kan vara som idag när uppfinnare kan bli av med sina idéer och sen dessutom kanske förhindras att utveckla dem själv då nån annan fått ett patent.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Kapa och stjäl uppfinningar – ”Kill the Inventor”Gylling-koncernen och märkligheter >>
Advertisements