Atlantic Container Line

Del 11 av 14 i serien Svenska rederier

Atlantic Container Line, ACL, är ett rederi med anor från de gamla välkända svenska rederierna WalleniusBroströms och Transatlantic. 1990 blev Transatlantic ensamägare av ACL genom att Transatlantics ägare Bilspedition övertog aktiemajoriteten i ACL. Redan 1994 sålde dock Bilspedition företaget och ACL blev nu ett helt självständigt bolag, noterat på Oslobörsen. 2001 blev den italienska rederigruppen Grimaldi ägare till ACL och så är det än idag. Ägare av Grimaldi Group är familjen Grimaldi.

Atlantic Companion

Atlantic Companion

Även om ACL är ett svenskt företag, Atlantic Container Line AB, så återfinns företagets huvudkontor i USA. Huvuddelen av verksamheten är trafik mellan Nordamerika och Västafrika, mellan Nordamerika och Europa samt mellan Sydamerika och Medelhavsområdet. Operativt ansvar för en del av fartygen ligger på Bibby Ship Management i Storbritannien som ingår i Bibby Line Group som ägs av familjen Bibby.

Grande Brasil

Grande Brasil

ACL äger fyra fartyg och hyr in andra från andra företag i Grimaldikoncernen. De fartyg ACL äger seglar med svenska flagg. Dessa har Bibby som operatör. De fartyg som hyrs in från Grimaldi, ett antal Roro-fartyg verkar ha ACL som operatör. Vissa sajter uppger att ACL äger en del av dessa och inte bara hyr in dem. Dessutom äger ACL omkring 13 500 containrar. Antalet anställda i ACL är 450 personer och det är därmed ett av de större rederiföretagen i Sverige. Det totala antalet anställda på deras fartyg är okänt.

Grimaldi Group som äger ACL äger också finska Finnlines vars svenska verksamhet äger eller förfogar över totalt 100 fartyg. Finnlines svenska dotterbolag, Finnlines Ship Management AB har 250 anställda. I styrelsen för ACL sitter ett par medlemmar i familjen Grimaldi och i övrigt i huvudsak olika representanter för Grimaldi-koncernen medan Finnlines svenska styrelse istället domineras av finska företrädare för Finnlines moderbolag och anställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Swedish BulkFinnlines >>
Advertisements