Är det äntligen dags att få en vettig trafiklösning vid Sahlgrenska?

Idag går alla biltrafik i praktiken rakt igenom sjukhusområdet vid Sahlgrenska. Dessutom går all kollektivtrafik samma väg. De kör dessutom i stor utsträckning i samma körfält. Hållplatsen vid Sahlgrenska är kaotisk och byten mellan buss och spårväg besvärliga och ibland också farliga på grund av alla bilar. Kapaciteten på hållplatsen är dessutom för liten vilket drabbar kollektivtrafiken på så sätt att den inte kan ökas förbi Sahlgrenska.

Därför tycks nu de som planerar ha dammat av en gammal tanke, en gammal plan. En plan som funnits hur länge som helst och för vars genomförande det för länge sen gjorts förberedelser. Biltunnel genom Medicinareberget. Något som skulle lämna Per Dubbsgatan, där all trafik går nu, fri för kollektivtrafik och trafik till sjukhuset, men göra att genomfartstrafiken tog en annan väg. Jag tycker en sådan lösning vore rimlig.

Viktigt i sammanhanget är att garantera att inga ingrepp i Änggårdskolonin sker. Det är viktigt att den bevaras intakt och utan att naggas i kanten eller drabbas av rivningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements