Bagerififfel och bedrägeri – tre män anhållna

Tisdag den 13 oktober genomförde Ekobrottsmyndigheten tillslag på flera platser i Västergötland och Göteborgstrakten i ett ärende som refererats till som ”bageri-ärendet”. Det handlar om flera bolag med anknytning främst till bageri, caféer och liknande verksamhet. Brottsmisstankarna rör tre personer och avser bokföringsbrott och bedrägerier. Husrannsakningar är genomförda och beslag har skett. Alla tre sitter nu anhållna. Syftet med tillslaget är att förhöra de misstänkta och säkra underlag för bevis.

Detta rör en avancerad form av bedrägerier som är svårupptäckt. Avsikten är nu att höra de misstänktas inställning och bland annat få deras förklaring kring vem/vilka som varit företrädare för dessa bolag, hur det gått till när avtal upprättats men också över de penningflöden som skett, berättar Carin Kilhamn kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Misstankarna handlar dels om att bokföringsskyldighet under flera år inte har följts, men också att en bank, samt flera finansieringsbolag lurats att betala ut pengar för leasingavtal trots att varken försäljning eller uthyrning skett. Totalt rör det sig om tio grova bedrägerier på belopp mellan 150 000 – 350 000 kr, sammanlagt cirka 2,5 miljoner kronor. Brotten ska begåtts under 2014 samt första halvåret 2015.

En huvudman misstänks för ett stort antal grova bedrägerier. Denne är anställd på bolag som säljer bland annat restaurang- och köksutrustning. Denna person misstänks vara den som har möjliggjort aktuella påstådda affärer utan att ha haft avsikten att leverera utrustning till angivna kunder.

En annan huvudman misstänks ha varit så kallad faktisk företrädare för flera bolag, det vill säga styrt bolagen och pengaflöden utan att vara ledamot i bolagen. Denne är misstänkt både för flera bokföringsbrott samt flera grova bedrägerier. Pengar från bedrägerierna har bland annat slussats mellan olika bolag och personer.

Den tredje personen misstänks för bland annat flera grova bedrägerier. Denne misstänks vara faktiskt företrädare för ett av bolagen och delaktig i några av bedrägerierna.

Ett av de aktuella företagen var konditoriet Knut Jöns i Båstad och en av de inblandade männen från Båstad är 63-årige Lennart Lundh från Malmö. Han är inte en av de anhållna männen och verkar inte höra till de bedrägerimisstänkta och enligt HD har han flyttat utomlands. Det är oklart om agerandet i Knut Jöns eller andra underliga affärer i Skåne ingår i den nu aktuella brottsutredningen eller inte.

En annan inblandad person är Fikri Güner, en 43-åring från Skövde som kallat sig själv Robert Gabrielsson. Han är en av de anhållna männen och figurerar i alla brott som utreds i härvan och har uppträtt som företagens konsult. Redan 2008 greps han av polis  och efter en omfattande utredning av Ekobrottsmyndigheten slutade med att han åtalades på 16 punkter. Han dömdes till sist till fängelse i fyra och ett halvt år för bland annat grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Han fick också näringsförbud och har därför inte officiellt förekommit i de aktuella företagen.

De övriga anhållna är en 43-årig man från som drivit flera krogar i Västsverige och en 40-årig man bosatt i en kranskommun till Göteborg.

Samtliga misstänkta förnekar brott.

I utredningen misstänks personer ha blivit insatta som ledamöter i olika bolag utan att de godkänt eller känt till att de registrerats hos Bolagsverket. Detta har möjliggjort för andra personer att ta hand om driften och förfoga över till exempel intäkter.

Utredningen kommer nu att fortsätta med sedvanlig förundersökningssekretess, vilket innebär att inga andra detaljer eller uppgifter kommer att kunna lämnas om utredningen till skydd för både inblandade individer samt utredningen, avslutar kammaråklagare Carin Kilhamn..

Ytterligare tre personer är misstänkta för bokföringsbrott i härvan men är på fri fot. Det rör sig om två kvinnliga bageriföretagare i 30-årsåldern, bosatta i Skåne och Värmland samt en 58-årig företagare från Göteborg med tio konkurser bakom sig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements