Mikroalger kan bli framtida bioresurs i Skandinavien

Går det att odla mikroalger i kommersiellt syfte i vår region, som det idag görs i Sydeuropa? Ja och med framgång, enligt forskning från Linnéuniversitet. Dessutom gör det kallare och mer varierade klimatet i Skandinavien att algcellerna ökar sin lagring av olja. Oljan är en värdefull produkt som bland annat kan användas till biobränsle.

För att storskalig odling ska kunna bli ekonomiskt lönsamt behöver resurserna för odlingen vara hållbara. Mikroalger, encelliga mikroskopiska växter, behöver koldioxid, näring och ljus för sin fotosyntes.

– Min avhandling visar att rökgaser från cementindustrin är en utmärkt koldioxidkälla för mikroalger, då bidrar vi samtidigt till att minska utsläppen av koldioxid och växthuseffekten, säger Martin Olofsson som står bakom avhandlingen i akvatisk ekologi vid Linnéuniversitet.

Avhandlingen visar, för första gången, att naturliga samhällen av mikroalger från Östersjön kan användas i storskalig odling och att de producerar lika mycket biomassa och med samma höga kvalité som de odlingar där bara en snabbväxande art används.

Positiva resultat från labförsök överfördes till en pilotanläggning (1600L) på Öland (sydöstra Sverige) där rökgaser från cementindustrin används som koldioxidkälla. Över skiftande säsonger har en hög produktion av algbiomassa med hög kvalité odlats.

För första gången jämförs nu odlingar i södra (Portugal) med odlingar i norra (Öland) Europa.

– Mängden olja i biomassan ökade under hösten både i norr och i söder, men ökningen var störst i odlingen på Öland. Det beror troligen på de stora temperaturskillnaderna mellan dag och natt på hösten här i Skandinavien, förklarar Martin Olofsson.

Avhandlingen demonstrerar också att om mikroalgerna utsätts för stress, som begränsad tillgång på kväve, kan mängden olja i cellerna fördubblas utan att produktionen av biomassa minskar.

– Min forskning visar att för att nå den högsta oljeproduktionen i storskalig odling av mikroalger behöver hänsyn tas till både säsongsvariation och metoder av kvävestress, menar Martin Olofsson.

Svensson/Linnéuniversitetet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements