Svenskar tror på vetenskap och forskning

Föreningen Vetenskap och Folkbildning gör med jämna mellanrum en undersökning av hur svenskar ser på vetenskap och forskning samt om svenskar tror på paranormala fenomen. Undersökningar visar att majoriteten svenskar är rationella och förnuftiga människor. Årets undersökning har just presenterats.

Tyvärr vanställs resultaten från undersökningen genom vissa medias oseriösa rapportering. Det är inte alls på det sätt som gammelmedia försöker framställa det, att moderater tror på chemtrails, att miljöpartister inte tror att månlandningen ägde rum, att SD-sympatisörer tror på utomjordingsbesök etc.

En överväldigande majoritet i alla partier, i alla kön, i befolkningen som helhet, bland gamla och unga är förnuftiga, resonabla, tror på vetenskap och forskning, tror inte på paranormala fenomen, anser chemtrails inte finns, är skeptiska till att utomjordingar besökt jorden osv. Svenskar ä övertygade om att evolutionsläran är korrekt. Mycket få tror på konspirationsteorier av olika slag.

När det gäller hälsa tror dock enmajoritet på att akupunktur är en verksam behandlingsform trots att sentida undersökningar visat motsatsen. En majoritet tror också att tillsatser med E-nummer är farliga även om forskningen vet att så inte är fallet. Ganska många tror också på att GMO-grödor är farliga för hälsan vilket motsägs av forskningen och att elöverkänslighet finns vilket vetenskapen bevisat är osant. Just på hälsoområdet avviker dock miljöpartister från svenskar i gemen. De tror mer än andra på diverse kvacksalveri och sådant som vetenskapen redan motbevisat.

Sen tycker jag att det är konstigt att tron på liv på andra planeter klumpats ihop med en massa frågor om övernaturlighet och paranormala fenomen. De flesta som anser att liv kan finnas gör det ju på rationella grunder. Om liv på jorden kunnat uppstå och det inte finns en gud så är det helt enkelt sannolikt att det uppstått liv också på andra håll i universum. Det är motsatsen till att tro på övernaturliga fenomen.

Enbart en tredjedel av befolkningen tror på en högre makt och bara 20% säger att det tror på gud vilket är ett uppenbart sundhetstecken.

Det finns uppenbart en minoritet av det svenska folket som tror på diverse paranormala fenomen, änglar och liknande. Dessa personer återfinns främst bland miljöpartiets och kristdemokraternas sympatisörer.

Men huvuddelen av svenska folket tror på vetenskap och forskning. Svenskarna är i huvudsak rationella och förnuftiga. Det bådar gott inför framtiden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements