Första planerna för Frihamnen presenterade

De första planerna för den bebyggelse som planeras för Frihamnen i Göteborg har presenterats av Stadsbyggnadskontoret. Planernan innebär stora obebyggda områden på ett sätt som jag ärligt sagt inte begriper. Varför inte bebygga hela stadsdelen?

Frihamnen

Det är bra att inga gator blir avstängda från biltrafik men varför parkeringshus i utkanten Bar att fokus läggs på att folk ska klara sig utan bil. Men. För lite bilar på gatorna riskerar att ge döda områden och döda gator. För lite bilar riskerar att ge för lite människor och för dåligt underlag för planerade affärer och restauranger. Risken är att det blir precis lika dött som Eriksberg. Att flera kvarter inte är slutna och hela kommer att ge minskad befolkningstäthet vilket skapar gatupartier utan liv. Det är inte heller bra.

En annan fråga är hur kommunen tänkt sig översvämningsskydda hela området. För det ligger mycket lågt när vattnet och med stigande havsnivåer i framtiden kan läget bli problematiskt.

Tanken är att 1 000 tillfälliga bostäder ska stå klara till 2021 och fram till 2035 ska det byggas 3 000 bostäder i området plus kontors- och verksamhetslokaler. Det sistnämnda verkar bygga på att den nya bron över älven är byggd samt att bebyggelsen på Ringön rivs. Det senare är inte bra även om en del självklart måste rivas för den nya bron. Ringöns småindustrier, kontor och udda verksamheter borde lämnas ifred. Där ligger exempelvis det sista varvet, Gotenius.

Ingår det verkligen i planerna för Frihamnen och Ringön att det sista varvet i Göteborg ska tvingas bort? Ett varv som delvis lever på att reparerar fiskebåtar. Fiskebåtar som också tvingas bort från kommunen genom att de fullständigt skiter i dem. Fiskebäck är för grunt, flera båtar ligger därför i Frihamnen. När Frihamnen bebyggs så tvingas de bort utan att något alternativ erbjuds. De sista sju större fiskebåtarna i Göteborg och Fiskebäck planerar därför att göra Skagen till hemmahamn.

Hur anslutningen till Kvillestadens trevliga kvarter är tänkt framgår inte av skisserna som finns. Mellan Frihamnen och Kvillestaden finns en järnväg och en motorväg. Ska de göra om motorvägen till en boulevard eller tänker stadsplanerna behålla den som en bullrig jättebarriär. Tänker de använda järnvägen till pendeltåg eller inte?

Antalet bostäder som ska byggas i Frihamnen verkar faktiskt också lite lågt, med tanke på att nästan lika många bostäder och arbetsplatser ska byggas längs med Mölndalsvägen mellan Getebergsäng och Lana. Ett område där det redan finns flera 1000 arbetsplatser och en hel del bostäder ska till slut bli av med sina parkeringsytor och rivningstomter för att få än mer blandad bebyggelse med bevarade gamla industrier (självklart får Almedahls Fabriker, Lyckholms, Strumpfabriken och en del annat inte rivas) och gamla kontor. Som planeringen för Frihamnen nu ser kan den nog inte konkurrera med den utveckling som under en lite tidigare period kommer att ske i Mölndalsåns dalgång.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements