Ökat antal besökande elva år i rad

Jag startade min blogg år 2005. Sen starten har antalet besökare, läsare och unika läsare ökat varje år. 2015 är bloggens elfte år och det elfte året i rad med ökande antal besökare. En viss minskning har dock märkts under hösten men min blogg är ändå Sveriges klart största vänsterblogg och en av Sveriges största politiska bloggar över huvud taget. I Göteborg är det den överlägset största politiska bloggen och den klart största vänstersajten alla kategorier.

Sedan 2013 har jag också startar en del bloggar och hemsidor som spin-offs från min blogg utan att antalet besökare minskat på denna blogg. Detta trots att det inneburit att jag lyft ut artiklar om vissa ämnen och istället publicerar dem på andra sajter.

Min blogg Njord som handlar om yrkesfiske har blivit Sveriges ledande webbsajt på området och har också stor betydelse i Danmark. Vill någon veta något och läsa något om svenskt yrkesfiske idag är det till min blogg de ska vända sig. Njord fördubblade antalet beskare och läsare år 2015 jämfört med 2014. En så positiv utveckling lär inte bli fallet under år 2016 då antalet engagerade i yrkesfisket trots allt är antalsmässigt ganska begränsat. Men antalet besök per dag är ändå ganska imponerande för en sajt av den typen. Mellan 500 och 1000 varje dag för närvarande.

Sajten Det gamla Göteborg har på samma sätt stadigt ökat antal besökare sen den startades år 2014 med tre gånger så många besökare år 2015 jämfört med 2014. Den nya sajten om svenska finansfamiljer, storföretag och kapitalister om jag uppkallat efter en bok som C.H. Hermansson skrev en gång i tiden har också haft en positiv utveckling sen jag startade den tidigare i år. De 15 familjerna heter den. Min science-fiction-blogg Anarres fortsätter dock att ha ett begränsat antal besökare, dock på en stabil nivå. Huvudorsaken till det är sannolikt att jag skriver mycket oregelbundet på den.

Under året har jag också gett ut min första bok. Eller rättare sagt. Jag har skrivit ett kapitel i en bok om den europeiska extremhögern som publicerats under 2015. Boken finns att köpa på nätet.

Inkomsterna från bloggandet är dock mycket små, jag tjänar mer på researcharbete och tidningsartiklar som jag får skriva på grund av bloggandet. Huvuddelen av mina inkomster kommer dock från IT-arbete av olika slag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements