Livstid för trippelmordet i Uddevalla

De två bröderna Mark Saliba och Martin Saliba har i hovrätten dömts till livstids fängelse för trippelmordet i Uddevalla förra året. Tingsrätten dömde den äldre brodern Mark Saliba för mord men friade den yngre brodern. Innan den domen föll släpptes den yngre brodern fri och försvann. Han är efterlyst både nationellt och internationellt. Polis och åklagare uppger dock att de vet var han befinner sig.

Hovrätten anser dock att bevisningen mot bröderna är tillräcklig för att det ska anses styrkt att båda två var på platsen när skjutningarna ägde rum samt att det var någon av dem eller båda som avlossade skotten. Även om det inte kan slås fast exakt vem som gjorde vad visar utredningen att bröderna gemensamt vidtog flera åtgärder före skjutningarna och sedan åkte mot brottsplatsen tillsammans. Det faktum att det inte finns några tecken på att målsägandena försökte fly eller avväpna den eller de som sköt talar för att det var ett snabbt och överraskande händelseförlopp. Med hänsyn bl.a. till detta, och då övriga fynd på brottsplatsen samt på brödernas kläder och hjälmar starkt talar för att det var två personer som sköt, anser hovrätten att det kan uteslutas att någon av bröderna ensam genomförde gärningen utan den andres vetskap. Det är alltså styrkt att brottet utfördes tillsammans och i samförstånd. Båda bröderna döms för mord till livstids fängelse.

Ytterligare två män som dömdes för andra brott överklagade domen och yrkade lindrigare påföljder. Beträffande dem fastställer hovrätten tingsrättens dom.

Fängelsestraffen för de två bröderna är inte förvånande utan för den här typen av mord brukar det bli livstid fängelse. Ingenting tyder heller på att någon av dem skulle vara oskyldig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements