ETC missar Sveriges framgångsrikaste ockupation

ETC har listat framgångsrika ockupationer i modern svensk historia. De listar 4 intressanta, viktiga och till stor del framgångsrika ockupationer där Kynnefjäll kanske framstår som den mest framgångsrika.

Men ETC missar den kanske mest framgångsrika och den som kanske betytt mest för svenska politik. Kungstorgsockupationen i Göteborg 1976. Flera tusen deltagande ockupanter, mer än 100 000 påskrifter på namninsamlingen för att stoppa ett nytt parkeringshus för bilar.

Konsekvensen av ockupationen blev förändrat kommunal valsystem där regimskiften sker direkt efter val och inte närmast följande årsskifte. Den planerade nedläggningen av spårvägen i Göteborg stoppades och rivningarna i Göteborg påverkades så att de i stort avstannade så sakta. Kungstorgsockupationen var början till slutet för rivningshysterin. Parkeringsgaraget stoppades förstås. Saluhallen blev kvar. Kommunens makthavare fick respekt för gatans parlament.

En hel generation unga göteborgare påverkades av möjligheterna att vinna politisk kamp genom utomparlamentariskt agerande. Effekterna varade i årtionden. Många av de som skolades i politisk kamp på Kungstorget kom att bli ledande i många politiska rörelser i Göteborg under åren därefter säkerligen inkluderat en del av dem som sen också vann kampen om Kynnefjäll. En del var fortfarande drivande och ledande under Göteborg 2001 som fick en liknande roll för en senare generation.

Läs mer:

En annan missad och framgångsrik ockupation är Hagahuset 1972.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements