Upphandlingsfiaskon på löpande band

Att Göteborgs Hamn skrivit kontrakt med ett uppenbart inkompetent företag gällande driften av containerterminalen i Skandiahamnen är inget annat än en skandal. Det har lett till att containerterminalen fungerar dåligt vilket i sin tur lett till minskad mängd gods och kunder som lämnar hamnen. Istället för att lösa problemen har både Göteborg Hamn och APM Terminals istället skyllt på hamnarbetarna.

I Stockholm har ett annat inkompetent företag, RenoNorden, tagit över stora delar av sophämtningen genom att lägga ett alldeles för lågt anbud. Förlusterna vill de nu ta ut från renhållningsarbetarna genom att sänka lönerna och försämra arbetsvillkoren.

På samma sätt har upphandlingen av städningen på pendeltågen i Stockholm lett till att det inte fungerar- Även här var tanken att sänka lönerna och försämra arbetsvillkoren vilket i likhet med RenoNorden lett till att verksamheten går med rejäl förlust:

Bara någon vecka innan två helt nya pendeltågstationer öppnar i Stockholm, kommer beskedet om att nära hälften av alla pendeltågsstädare varslas om uppsägning. Det är städbolaget Reneriet som vill avskeda 90 av sina cirka 200 anställda, trots att man i nuläget inte ens klarar av att hålla rent i tågen och på stationerna, utan att ta in extrapersonal.

Bakgrunden till personalnedskärningarna är upphandlingssystemet, som denna gång har strulat till det för alla inblandade mer än vanligt. Det Hong Kongbaserade företaget MTR, som kör pendeltågen på uppdrag åt Storstockholms Lokaltrafik (SL), har lagt ut städningen på en underentreprenör, det finska städföretaget Reneriet, som vann upphand­lingen i december 2016 genom att erbjuda lägsta pris. Alldeles för billigt har det visat sig, då Reneriet går back 3-4 miljoner varje månad och nu hotas av konkurs innan året är slut.

Reneriet tog över uppdraget från ett annat städbolag som heter ISS. Men Reneriet hade inte förstått att uppdraget innebar en ”övergång av verksamhet”, det vill säga att de fick ta hand om städpersonalen som redan var anställda av ISS. Reneriet hade planerat att nyanställa nya städare för mycket lägre löner, och man hade dessutom räknat med att kunna klara uppdraget med bara runt 100 istället för 200 städare.

Det är uppenbart att privatiseringar och upphandlingar leder till sämre verksamheter. Det har länge varit tydligt på järnvägens område där dåligt och bristande underhåll har lett till ständiga störningar. I Göteborg är det också välkänt genom inköpet av de billiga men mycket usla italienska spårvagnarna och nu sannolikt också vid upphandlingen av Hagastationen på Västlänken som verkar ha vunnits av ett byggkonsortium utan tillräckligt med erfarenhet till ett alldeles för lågt pris.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Upphandlingsfiaskon på löpande band”

  1. En grundbult i upphandlingseländet är den ekonomistiska lagen om offentlig upphandling (LoU), en lag som konsekvent nedvärderar att drivandet av en verksamhet kräver förtrogenhet med det som skall utföras. Verksamhetskunskap är något som byggs över tiden. I LoU:s värld kan ansvaret för en verksamhet, på ekonomistiska grundvalar, bytas från en dag till en annan vilket omöjliggör ett långsiktigt förbättringsarbete då kunskap måste byggas på nytt om och om igen.

Kommentarer inaktiverade.