Har antalet kravaller i Sverige i ökat?

Med kravaller menas sådant som polisen rubricerat som våldsamt upplopp eller där andra typer av våldsamheter. Sådant kan uppstår i en mängd sammanhang, bland annat i samband med idrott, framförallt kring fotbollsmatcher. Jag har bara brytt mig om sådan som kallas ungdomskravaller, förortskravaller och de som skett i samband med politisk aktioner. I många listningar över den här typen av händelser tas Kårockupationen i Stockholm, Almstriden i Kungsträdgården i Stockholm och Kungstorgsockupationen i Göteborg upp, men det är inte korrekt. Det fanns inga upplopp eller våldsamheter i av upploppstyp samband med dem.

De uppgifter som finns att tillgå går inte att använda fär att belägga att kravaller blivit vanligare enligt vad som sägs i en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

Sammanfattningsvis är kunskaps- och forskningsläget relativt knapphändigt när det gäller kravaller eller upploppsliknande händelser. Särskilt dålig är kunskapen om frekvensen eller förekomsten av sådana händelser över tid. Så vitt vi kan överblicka från denna undersöknings perspektiv finns det varken sammanställningar eller statistik som på ett tydligt sätt kan påvisa någon kvantitativ förändring. Detta gäller i stort sett också när det kommer till mer kvalitativa bedömningar om trender och förändringar av själva händelserna, även om det i enskilda forskningsrapporter eller böcker finns sådana resonemang. Kort sagt vet vi inte så mycket utifrån tidigare forskning om kravaller och upplopp i allmänhet är vanligare idag än de var förr i tiden, eller om ens vissa typer av sådana händelser är vanligare idag.

Förutom rapporten från MSB har jag använt egna förstahandskunskaper om ämnet, böcker, tidningar, sökningar på Internet och Wikipedia.

En del av de så kallade ungdomsupploppen har politiska förtecken, de flesta har det inte. Många är direkt utlästa av ovarsamma polisingripanden medan åter andra iscensattas av kriminella för att slå mot ärkefienden polisen. Påfallande många politiska kravaller har också startas av polisen genom ogenomtänkta ingripanden och attacker på demonstranter. Rena fylleupplopp, fångupplopp, ambassadockupationer och upplopp i samband idrott är inte medtagna.

Kravaller, ort, sammanhang

Götgatan, Stockholm, 1948, ungdomsupplopp
Förföljelserna av resande i Jönköping 1948, rasistiska pogromer
Karlskrona, 1949
Berzelii park, Stockholm, 1951, ungdomsupplopp

Hötorget, Stockholm, 1965, ungdomsupplopp (modskravallerna)
Götaplatsen, Göteborg, 1965, ungdomsupplopp
USA:s ambassad, Stockholm, 1966, Vietnamdemonstration
USA:s ambassad, Stockholm, 1967, Vietnamdemonstration
Båstad, 1968, tennismatch
Foresta, Lidingö, 1968, internationellt toppmöte
Lund, 1968, värnpliktsvägran, flera gånger
Stockholm, 1969, Sovjets ambassad

Stockholm, 1970, Vietnamdemonstration
Göteborg, 1971, Världsbanksmöte
Hagahuset, 1972, högerextremister (raggare) angrep husockupation
Kungshamn, början av 1970-talet, ungdomar angrep polis och brandkår
Spanska konsulatet, Göteborg, 1975, mot avrättningar i Spanien
Båstad, 1975, tennismatch
Södertälje, 1977, raggare angrep invandrare
Studentkåren, Göteborg, slutet av 1970-talet?, punkkonsert angreps av nazister

Rålambshovsparken, Stockholm, 1982, ungdomsupplopp
GA-torg/Brunnsparken, Göteborg, 1983, öppnande av USA:s konsulat
Stockholm, 1984, Sovjets ambassad
Götaplatsen, Göteborg, 1984, militärbesök från USA
Helsingborg, 1985, nazistdemonstration
Brunnsparken, Göteborg, 1985, USA:s krig i Centralamerika
Kungsträdgården, Stockholm, 1987, ungdomsupplopp
Lund, 1987, nazistdemonstration
Kindstugatan, Stockholm, 1988, husockupation
Lund, 1988, nazistdemonstration
Lund, 1989, nazistdemonstration

Lund, 1990, nazistdemonstration
Lund, 1991, nazistdemonstration
Stockholm, 1991, Iraks ambassad
Lund, 1992, nazistdemonstration
Stockholm, 1992, Irans ambassad
Lund, 1993, ”polisupploppet”
Malmö, 1993, skolpolitik
Kungsportsavenyn/Östra Hamngatan, Göteborg, 1993, nazistdemonstration
Västerås, 1994, husockupation
Hammarkullen, Göteborg, 1994, nazister hade möte
Halmstad, 1995, skolpolitik
Uddevalla, 1995, nazister
Stockholm, 1996, Hennes & Mauritz, protestaktion
Stockholm, 1997, taxikonflikt
Hammarkullen, Göteborg, 1997, ungdomsupplopp
Skara, 1997, djuraktivister
Ludvika, 1998, nazister
Stockholm, 1999, Reclaim the Streets
Norrköping, 1999, fotoutställning

Lund, 2000, nazistdemonstration
Linköping, 2000, husockupation
Limhamn, 2000, nazister angrep invandrare
Göteborg, 2001, EU-toppmöte och besök från USA:s president, två dagar med flera upplopp
Örebro, 2001, nazister
Salem, 2001, nazistdemonstration
Göteborg, 2002, skolbråk
Salem, 2002, nazistdemonstration
Göteborg 2003, Reclaim the Streets
Salem, 2003, nazistdemonstration
Göteborg, 2004, skolbråk
Linköping, 2004, Reclaim the Streets
Stockholm, 2004, Israel-Palestinafrågan
Ronna, Södertälje, 2005, ungdomsupplopp
Hjällbo, Göteborg, 2006, ungdomsupplopp
Stockholm, 2006, Reclaim the City
Stockholm, 2006, nazistdemonstration
Södertälje, 2006, nazistmöte
Salem, 2006, nazistdemonstration
Rosengård, Malmö, 2007, ungdomsupplopp
Lund, 2007, nazistdemonstration
Salem, 2007, nazidemonstration
Rosengård, Malmö, 2008, ungdomsupplopp
Tensta, Stockholm, 2008, ungdomsupplopp
Husby, Stockholm, 2008, ungdomsupplopp
Lund, 2008, nazistdemonstration
Malmö, 2008, Reclaim the City under ESF-möte Malmö
Malmö, 2009, tennismatch
Rosengård, Malmö, 2009, Reclaim the City
Akalla, Stockholm, 2009, ungdomsupplopp
Husby, Stockholm, 2009, ungdomsupplopp
Backa, Göteborg, 2009, ungdomsupplopp
Fittja, Botkyrka, 2009, ungdomsupplopp
Lund, 2009, husockupation
Falkenberg, 2009, ungdomsupplopp

Husby, 2010, Stockholm, ungdomsupplopp
Rinkeby, Stockholm, 2010, ungdomsupplopp
Backa, Göteborg, 2011, ungdomsupplopp
Rosengård, Malmö, 2011, ungdomsupplopp
Gottsunda, Uppsala, 2012, ungdomsupplopp
Rinkeby, Stockholm, 2012, ungdomsupplopp
Rosengård, Malmö, 2012, ungdomsupplopp
Eskilstuna, 2012, nazister
Husby, Stockholm, 2013, ungdomsupplopp
Hagsätra, Stockholm, 2013, ungdomsupplopp
Rågsved, Stockholm, 2013, ungdomsupplopp
Vivalla, Örebro, 2013, ungdomsupplopp
Rosengård, Malmö, 2013, ungdomsupplopp
Kärrtorp, Stockholm, 2013, nazister attackerade vänsterdemonstration
Rågsved, Stockholm, 2014, ungdomsupplopp
Hagsätra, Stockholm, 2014, ungdomsupplopp
Limhamn, 2014, nazistdemonstration
Stenungsund, 2014, ungdomsupplopp
Tensta, Stockholm, 2015, ungdomsupplopp
Bergsjön, Göteborg, 2016, ungdomsupplopp
Hammarkullen, Göteborg, 2016, ungdomsupplopp
Hammarkullen, Göteborg, 2017, ungdomsupplopp
Rinkeby, Stockholm, 2017, ungdomsupplopp
Trollhättan, 2017, ungdomsupplopp
Södertälje, 2017, ungdoomsupplopp
Göteborg, 2017, nazistdemonstration
Nyköping, 2017, ungdomsupplopp

Det ovanstående är upplopp som jag kunnat identifiera från tidningsuppgifter och liknande på internet. Det ger en övervikt för senare år. Flera från tidigare årtionden i Göteborg har jag själv varit närvarande vid.

Uppgifterna ger en bild av att antalet våldsamma upplopp har blivit mycket vanligare. Men det handlar förstås om mycket osäkra källor som tidningsuppgifter.

Tittar vi på lagföringar för våldsamt upplopp och ohörsamhet så stöds inte bilden av ökat antal upplopp helt och hållet. Istället tonar bilden fram av att det var som mest oroligt i början av 1990-talet och åren 1998-2002. 2001 framstår som det värsta året, vilket är rimligt med tanke på två dagars omfattande kravaller i Göteborg. Men en ökning år 2008 är också tydlig.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements