Skanstorget – fula hus eller ful struktur

Göteborgs stad har presenterat tre förslag på hur Skanstorget ska kunna bebyggas. Inget av förslagen är riktigt bra. Det förslag, Emellan och emellanåt (A), som har de finaste husen har en usel plan och det förslag, Haga hjärta Linné (B, vad nu Linné med det hela att göra eftersom stadsdelen Skanstorget gränsar till i söder heter Kommendantsängen) som kanske har den bästa planen har i skisserna flera skitfula hus. Ett av de tre förslagen, namngivet det märkliga namnet Knytkalas (C) har bara skitfula hus men en hyfsad plan om än inte den bästa.

Vi göteborgare ska få rösta om de tre förslagen. I slutändan kan vi ändå inte vara säkra på att det förslag som får flest röster kommer att bli det som byggs. Politiker i Göteborg har ju för vana att sjabbla bort eller skita i resultat från folkomröstningar,

Det val vi har är alltså ett val mellan tre halvbra förslag, men förslag C har så skitfula hus att jag inte vill rösta på det även om placeringen av det lilla kvarvarande torget mot öster och Husargatan/Sprängkullsgatan är bättre än en placering av det lilla torget i väster och i skuggan av Skansen Kronan. Förslagställarna har inte heller de nån koll på vad stadsdelen söder om Skanetorget heter (Kommendantsängen, det är helt klart inte Olivedal som de tror) vilket inte direkt inger förtroende.

Förslag A hade varit självklart att rösta på om det inte hade det fula lilla huset mellan det nya kvarteret och Haga. Att göra ett jättelångt ”torg” mellan Haga och det nya kvarteret är int hellre speciellt kult. Men samtidigt framstår förslagsställarna som de kunnigaste om området. De vet faktiskt vad stadsdelen söder om Skanstorget heter. Det inger förtroende, Kanske är det ett tillräckligt bar argument för att rösta på förslaget även om torgutformningen är konstig och det lilla huset är skitfult.

Förslag B förefaller i alla fall vid en första snabb bedömning som det rimligaste alternativet att rösta på. Trots att en del av de i förslaget ingående husen är skitfula och förslagsställarna i likhet med de som står bakom förslag C inte har en aning om vad stadsdelen söder om Skanstorget heter.

Advertisements