Den organiserade brottsligheten består inte av 15 000 personer

Rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige påstår att det finns 15 000 personer inom en organiserade brottsligheten i Sverige. Det är på alla sätt en orimlig siffra som inte har nåt med verkligheten att göra. 1 600 personer hör överhuvudtaget inte hemma i rapporten då de är politiska aktivister och ytterligare 800 är fotbollshuliganer som inte heller är att betrakta som organiserad brottslighet. Kvar har vi då 12 500 personer ungefär.

Enligt rapporten hör nästan 5 700 hemma i den del av den organiserade brottsligheten som de kallar mc-gäng. Som jag skrivit tidigare finns det ingen rimlighet i denna siffra utan det handlar på sin höjd om 1 000 personer. Kvar är nu omkring 8 000 personer. Av dessa ingår 5 000 personer i vad rapporten kallar nätverk. Det som normalt kallas kriminella nätverk kallas i rapporten istället partiella organisationer och gatugäng. De 5 000 personer som rapporten anser ingår i vad de kallar nätverk är i stort sett alla kriminella de kunnat hitta förutom de som de sorterat in under andra rubriker:

Data från Polismyndigheten har levererats i omgångar och består av flera dataset. Det finns exempelvis individer som förekommer i datamaterialet utan att ha någon form av känd grupptillhörighet, t.ex. vissa brottsaktiva individer i socialt utsatta områden. De är inte självmarkerande4 och polisen har heller inte ansett att de tillhör ett återkommande brottsligt samarbete eller en brottslig sammanslutning. Vi har därför valt att dela in dessa i kategorin nätverk, trots att individerna inte nödvändigtvis utgör en del av en organisation. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt är nätverk en uppsättning relationer som saknar beslut för att kontrollera någon form av kollektiv resurs. Ett nätverk är därför inte organiserat utifrån ett medvetet beslut. De kan däremot ha länkar till andra i studiepopulationen och samarbeta i brott med övriga individer. Personer i kategorin nätverk är aktörer som inte har en registrerad tillhörighet till någon organisation enligt erhållna data, men som av Polismyndigheten bedöms ha tillräckligt samband med någon form av organiserad brottslig verksamhet för att ha gett grund för registrering.

Ingen av dessa 5 000 kriminella personer kan i verkligheten sägas ingå i den organiserade brottsligheten. Det är ett helt orimligt förhållningssätt att betrakta dem som en del av den organiserade brottsligheten. Kvar inom den organiserade brottsligheten blir då omkring 3 000 personer fördelade på ett antal olika grupper (siffrorna) avrundade till jämnt hundratal:

Partiella organisationer 700
Gatugäng 800
MC-gäng 1 000
Maffia 500

Total blir det 3 000 personer som kan sägas ingå i den organiserade brottsligheten. med partiella organisationer menar rapporten och polisen framförallt tillfälliga rånkonstellationer. Sådan är idag mycket ovanliga och frågan är om de 700 personerna överhuvdtaget finns eller ska räknas som organiserad brottslighet. Men låt oss göra det.

Med maffia menar rapporten kriminella nätverka och gäng som kan påverka samhället med sin verksamhet. De anger Södertäljenätverket som exempel på en sådan sammanslutning. De flesta kriminella gängen som finns i Göteborg, exempelvis Naserligan, Alikhan-nätverket, Vermahmoodfalangen, Rostami/Goulara-falangen (Briljantfalangen) och Jobe-falangen borde också räknas dit då de i grunden är släktbaserade nätverk, men jag vet inte om rapportförfattarna gjort det. I Stockholmsområdet har vi också sådana nätverk som Hagsätranätverket, Turebergsnätverket, Edsbergsnätverket, Botkyrkanätverket och Östberganätverket, men om rapportförfattarna klassat dem som maffia eller inte är okänt.

Den organiserade brottsligheten är alltså i verkligheten bara 3 000 personer. Även den siffran är sannolikt något överdriven. Rapporten överdriver storleken på den organiserade brottsligheten med 500 procent. En sådan överdrift skapar en enormt felaktig bild av den organiserade brottsligheten i Sverige och riskerar att leda till åtgärder som inte är rimliga och som inte kan lösa problemet med organiserad brottslighet.

Läs mer:

 

 

 

Advertisements