Vinstdriven privat sjukvård bakom opioidkrisen i USA

Överdoser av opioider, dvs heroin, morfin och deras nära släktingar oxikodon, tramadol, hydrokodon, fentanyl med mera, är idag den vanligaste dödsorsaken i USA för personer under 50 år. Orsaken till detta är framförallt privat vinstdriven sjukvård, bristande kontroll, fattigdom och stora klassklyftor samt oetisk marknadsföring. Dödsfallen har ökat så kraftigt att US-amerikaners medellivslängd minska under ett par år.

När det gäller oetisk marknadsföring handlar det främst om familjeföretaget Purdue Pharma L.P. (ägt av familjen Sackler) som i många år drev en kampanj för sitt läkemedel Oxycontin (innehåller oxykodon) som lanserades 1996 och påstod att det inte vara beroendeframkallande. Med hjälp av köpta läkare och forskare spred de budskapet effektivt vilket ledde till en omfattande utskrivning av Oxycontin men även av läkemedel som Vicodin (hydrokodon), Percocet (oxykodon) och preparat innehållande fentanyl.

Det fanns stora pengar att tjäna och i fattiga delar av USA som de gamla gruvdistrikten i Appalacherna fanns gott om läkare, fifflande entreprenörer och apotek med svag ekonomi som var beredda att skriva ut hur mycket som helst till folk med smärtproblem. De skapades även så kallade pillerfabriker (pill mills) i många delstater som exempelvis West Virginia, Kentrucky och Florida. Men även i andra delar av USA skrevs ofantliga mängder opioider ut under 1990-talet och 2000-talet. Läkare, läkemedelsföretag och apotek tjänade mängder med pengar. Vinstintresset var det enda som styrde.

En liknande utveckling är ännu inte möjlig i Europa där vården ännu kontrolleras av och främst drivs av offentligt ägda institutioner. Det system som finns i USA där vården är vinstdriven premierar liten insats per patient och många patienter för det ger mer vinst. Det gynnar utskrivning av piller vid smärta istället för sjukgymnastik och träning.

Obefintlig tillsyn och kontroll i konservativa och mycket fattiga delstater som exempelvis West Virginia, Kentucky (båda två i Appalacherna) och New Hampshire underlättade för de som överutskrev smärtstillande mediciner. Oxykodon är i själva verket mer beroendeframkallande och starkare än morfin så allt fler människor fick ett opioidberoende. Dödstalen i överdoser började öka.

Situationen ledde så småningom till att Purdue Pharma stämdes och 2007 ålades företaget att betala 600 miljoner dollar i böter. Myndigheter på olika håll började också bekämpa överutskrivningen och 2010-2011 infördes nya federala regler vilket ledde till att utskrivningen minskade. Pillerfabrikerna stängdes på många håll.

De som blivit beroende av oxykodon och hydrokodon fick svårt att få stag på tabletter och vände sig istället till den illegala marknaden där de till att börja erbjöds heroin och senare framförallt fentanyl. Fentanyl är extremt starkt och mycket svårt att dosera rätt. Överdoserna på grund av fentanyl sköt i höjden som en raket. 2015 dog fler av heroinöverdoser än antalet som mördades. Det totala antalet döda i överdoser samma år, 33 000, var ungefär lika många som antalet som dog i trafikolyckor.

2016 och 2017 ökade antalet dödsfall i överdoser mycket kraftigt. Fentanyl stod i stort sett för hela ökningen medan ökningen av heroinöverdoser avstannade år 2017. Dödstalen på grund av överdoser var högst i West Virginia med 52 dödsfall per 100 000 invånare, Ohio med 39,1, New Hampshire 39, Pennsylvania 37,9 och Kentucky med 33,5. Andra delstater med höga dödstal är Tennessee, Indiana, Michigan, Missouri, Florida, Louisiana, Oklahoma, New Mexico, Utah, Nevada, Maryland,. Delaware, Washington DC, New Jersey, Massachusetts, Vermont, Maine och Rhode Island. Det län, orter och kommuner med dödstal på över 500 per 100 000 invånare.

Utan privat vinstdriven vård hade opioidkrisen i USA aldrig uppstått. Den förvärrades genom bristande lagstiftning, obefintlig kontroll, ansvarslös och oetisk marknadsföring, ansvarslösa läkare som bara ville tjäna pengar. Fattigdom, arbetslöshet och stora klassklyftor bidrog även om dödsfallen är många även bland medelklass och överklass. När åtgärder till slut vidtogs var det för sent. Alltför många hade blivit beroende och de mexikanska kartellerna kunde snabbt förse de nya missbrukargrupperna med heroin och senare också fentanyl.

Sverige är kanske ett av de land i Västeuropa som har störst förutsättningar, dvs risk, att få en liknande epidemi.  Vi har en delvis privatiserad vinstdriven vård som prioriterar många patienter istället för tilllräckligt med tid per patient. Vi har dessutom en ålderdomlig narkotikapolitik som där eget bruk av cannabis är kriminellt. En liberal cannabispolitik har nämligen visat sig vara ett effektiv medel för att få ner dödsfallen i opioidöverdoser:

Enligt rapporten som nu presenteras i tidskriften Economic Inquiry minskar antalet överdosdöda i delstater där cannabis legaliserats med 20-35 procent.

Forskarna har inga entydiga förklaringar. Men studiens huvudförfattare, ekonomen Nathan Chan vid University of Massachusetts Amherst, tror att många självmedicinerar mot till exempel smärta med olika typer av droger. Och den som har enkel tillgång till marijuana blir mindre benägen att vända sig till opioider.

Det som räddar Sverige är sannolikt det faktum att opioider är impopulära droger i landet. I Sverige vill folk främst ha uppåtdroger som alkohol, amfetamin och kokain. Dessutom är utskrivningen av opioider som smärtstillande medel låg.

Advertisements