Det går inte att vara mot gruvbrytning om vi vill ha mer eldrivna fordon

Den som vill ha fler eldrivna fordon istället för fossildrivna fordon kan inte samtidigt bekämpa gruvbrytning. För vill vi ersätta fossildrivna fordon med eldrivna fordon krävs en väldig massa batterier. För det krävs en massa metaller som vi idag inte kan få tag på i tillräcklig mängd genom återvinning. Helt enkelt för att vi tidigare inte använt så mycket av dessa metaller. Det betyder att gruvbrytning är nödvändig.

Gruvbrytning medför ofta miljöproblem. De blir mindre i samhällen där miljölagstiftningen är bättre, dvs framförallt rikare länder. I fattiga länder blir miljöproblemen med gruvor ofta mycket omfattande. Dessutom är det ofta kombinerat med en mycket dålig arbetsmiljö och dåligt betalt. Därför är gruvbrytning i Sverige, som har stora tillgångar av en del av de metaller som behövs, helt nödvändig om vi vill ställa om till ett fossiloberoende samhälle.

Bland de metaller som kan utvinnas ur malmer i Sverige finns vanadin, kobolt, nickel, sällsynta jordartsmetaller och litium. Dessutom finns grafit (en form av kol) som också behövs.

Advertisements