En socialistisk kriminalpolitik

De viktigaste och bästa åtgärderna för att komma till rätta med gängbrottslighet och annan brottslighet är att rycka undan det som gör gängbrottsligheten till något som upplevs som ett alternativ till ett vanligt liv. Åtgärderna som minskar gängbrottslighet innebär också minskad brottslighet i sin helhet. Dessutom innebär det ökad trygghet i bostadsområden, på arbetet och i skolan.

Staten måste stärkas och släkt, familj och individ försvagas. För en svag stat är orsaken till att släktnätverk, familjer, klaner osv får makt. Det kriminalpolitiska program som skissas här är ett socialistisk kriminalpolitiskt program.

Åtgärderna kan delas in i långsiktiga åtgärder och kortsiktiga åtgärder.

Långsiktiga åtgärder:

 • Höj statens inkomster. Detta kan göras genom att ta bort reseavdrag, rotavdrag, rutavdrag, ränteavdrag samt återinföra förmögenhetsskatt. Stärker staten. Läs även Socialistisk trafikpolitik.
 • Bygg bort trångboddhet och bostadsbrist. Detta kräver återreglering av bostadsmarknaden samt införande av statliga subventioner till bostadsbyggande. Detta underlättar för människor att lämna gängbrottslighet och försvårar gängens möjlighet att rekrytera. Dessutom minskar det möjligheten till underleverantörer i flera led vilket minskar de kriminella gängens möjligheter att tjäna pengar på svartjobb i byggsvängen.
 • Bygg bort den modernistiska staden och förvandla dess områden till kvartersstad. Detta ökar tryggheten och den sociala kontrollen vilket slår mot de kriminella gängen och deras möjligheter att rekrytera. Läs även Socialistisk stadsplanering.
 • Återinför full sysselsättning som ett samhällspolitisk mål. Detta kräver återreglering av arbetsmarknaden och förbud mot tillfälliga anställningar. Detta ökar tryggheten och ger bättre försörjningsmöjligheter samt försvårar för gängen att rekrytera.
 • Avprivatisera skolan. Detta ger bättre skola för fattiga, dvs en mer jämställd skola. Något som i sin tur försvårar rekryteringen till gängen och ökart utbildningsnivån i samhället.
 • Avprivatisera och återreglera vård och omsorg. Något som leder till mer jämställd vård och färre sjuka vilket kan ge fler människor i arbete. Dessutom minskar det möjligheterna för kriminella att tjäna pengar på bidragsfusk.
 • Satsa på fritidsverksamheter och fritidssysselsättning för unga i fattiga områden. Försvårar rekryteringsmöjligheterna för gängen. Detta ökar den sociala kontrollen vilket minskar de kriminella gängens makt och deras möjligheter att rekrytera.
 • Inför automatisk hastighetsreglering av bilar på våra vägar vilket är möjligt med nya bilar som är helt elektroniskt styrda. Detta frigör resurser för polisen som kan arbeta med annat än trafikkontroller.
 • Lagstifta om att alla bilar ska ha alkolås. Frigör resurser för polisen.

Några förslag jag hämtat från Stiftelsen Tryggare Sverige med mina kommentarer:

 • Se över sekretesslagstiftningen för att underlätta myndighetssamarbetet. Ett vettigt förslag.
 • Tillåt en kommunal polis i de kommuner som så önskar. Svårigheten med detta är att få kommuner har råd.

Omedelbara åtgärder och åtgärder som snabbt kan genomföras:

 • Höj nivåerna på ersättningarna i de sociala välfärdssystemen och a-kassan. Detta skulle ge fattiga familjer med problem bättre ekonomi och därmed försvårar det för gängen att rekrytera.
 • Förändra polisens arbetstider. Fler poliser ska arbeta på kvällar och nätter när brotten begås och färre på dagen.
 • Avkriminalisera eget innehav och eget bruk av narkotika. Detta frigör resurser för polisen att arbeta med verkliga problem som mord, våld, narkotikasmuggling, svartjobb och bedrägerier.
 • Förbjud tillfälliga anställningar. Något som ökar tryggheten och minskar gängens möjlighet att rekrytera. Dessutom minskar det möjligheten till att ha underleverantörer i flera led vilket minskar möjligheten för gangstergängen att tjäna pengar.

Några förslag jag hämtat från Stiftelsen Tryggare Sverige med mina kommentarer:

 • Öka möjligheterna att förverka brottslingars tillgångar. Detta förslag ser jag inga principiella problem med men det blir praktiskt svårt om inte rättssäkerheten ska äventyras.
 • Höj minimistraffen för övergrepp i rättssak kraftigt. Rimligt förslag
 • Förstärk vittnesskyddsprogrammet. Vettigt.
 • Effektivisera arbetet mot penningtvätt. Säkert bra, men i praktiken svårt.

En riktigt bra socialistisk kriminalpolitik kräver även en bra socialistisk stadsplanering, en bra socialistisk bostadspolitik, en bra socialistisk skolpolitik, en socialistisk socialpolitik, en socialistisk välfärdspolitik och en socialistisk arbetsmarknadspolitik.

Samtidigt är det viktigt att säga att en socialistisk kriminalpolitik också måste omfatta bötesstraff, fängelsestraff och vård av olika slag. På den punkten förefaller svensk lagstiftning idag som ganska vettig. Det behövs olika hårda eller mjuka straff beroende på brott. Dödsstraff och livstidsstraff är dock något som inte borde kunna komma på fråga. Hämnd och gammaltestamentlig rättvisa liksom andra religiösa dogmer måste också avvisas som grund för en socialistisk kriminalpolitik. Men bara straff och påföljder räcker inte för att något ska kunna kallas för socialistiska kriminalpolitik. Det krävs mer, framförallt åtgärder som syftar till att brott inte ska ske och det avspeglas i ovanstående punkter.

Läs mer:

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!