Förbättringar i Gårdsten – inte längre ett särskilt utsatt område

Polisen i nordöstra Göteborg kommer från och med 1 mars 2019 inte längre klassa stadsdelen Gårdsten som ett särskilt utsatt område. Detta efter att de under vintern tagit fram en ny lokal lägesbild över stadsdelen Gårdsten och därmed kan konstatera Läs mer…

Advertisements

Gårdstensmodellens baksidor

Gårdstensbostäder arbete med att lyfta stadsdelens status, minska social problem och problem med brottslighet har lyfts fram som ett bra exempel på hur bostadsbolag och myndigheter kan samarbeta för att göra en stadsdel bättre. Projektet har inneburit att lokalbefolkning engagerats Läs mer…

Omfattande fuktproblem i Gårdstenshus

Gårdstensbostäder gjorde en ”lyxig” ombyggnad av hus i östra Gårdsten, Salviagatan och Muskotgatan. Husen renoverades, våningsplan togs bort och husen fick terrasser. Husen har till och med fått pris. Men arbetet gjordes inte ordentligt. Från start har husen haft problem med Läs mer…

Gårdstensbostäder – allmännyttan som slumvärd

Jag har tidigare skrivit inlägg om slumvärdar som Newsec, Acta, Allokton, Centerplan, Bovista och andra. Det handlar om företag som missköter, i vissa fall grovt misskött, sina lägenheter. Det handlar om privata företag som vill gör snabba och stora profiter och Läs mer…