Vänsterstaden Göteborg

I Göteborg, dvs Göteborgs kommun, har Vänsterpartiet stöd av 15,9% av väljarna enligt den senaste  partisympatiundersökningen från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är över dubbelt så starkt stöd som partiet har i landet som helhet. I ingen annan del av Sverige Läs mer…

Advertisements

Det frihetliga Göteborg – det vänstervridna Göteborg

I Göteborg och Norrland är sverigedemokraterna (SD) svagast i hela landet enligt SCB:s partisympatiundersökning. Med Norrland menas i detta falla Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. I detta område har SD stöd av 2,3%, i Göteborg av 3,0 % och Läs mer…