Hjörne inte längre majoritetsägare i Stampen-koncernen men behåller kontrollen

Genom en nyemission av aktier i Stampen minskar Hjörnes andel av ägandet företaget till 44% . Ett konsortium av nya ägare blir ägare till 56% av aktierna i företaget. Konsortiet består dels av familjen Olssons Stena Finans AB och Provobis Läs mer…

Advertisements

Vem ska köpa Stampen-koncernen?

Stampen-koncernen är den tidnings- och tryckerikoncern som formats kring Göteborgs-Posten. Familjen Hjörne har varit ägare, men nu är företaget konkursfärdigt och sannolikt förlorar Hjörnes makten över företaget. För att rädda företaget behövs både skuldavskrivning och nya investerare. Skuldavskrivning verkar det Läs mer…

Hjörne förlorar sitt medieimperium

Familjen Hjörne äger det som idag är Sveriges nästa störst tidningskoncern. De har ägt företaget länge men tredjegenerationens, Peter Hjörne, vidlyftiga spekulationer och utdelningar, har gjort att familjeföretaget hamnat på obestånd och har begärts i rekonstruktion. Peter Hjörne har därmed också skapat en Läs mer…

Ekonomisk krasch för familjen Hjörnes imperium

Familjen Hjörnes ägarbolag Stampen försökte under en lång rad expandera genom köp. Tidning efter tidning köptes och snart var Stampen och familjen Hjörne Sveriges näst största tidningsägare efter Bonniers. Koncernen expanderade också på Internet genom uppköp av olika verksamheter. Problemet var dock att Läs mer…

Familjen Hjörnes makt över GP kan vara hotad

Familjen Hjörne har i tre generationer ägt och styrt över Göteborgs-Posten (GP). Deras företag Stampen är Sveriges näst största tidningskoncern efter en mycket kraftig expansion som gett koncernen ekonomiska problem.  Detta har lett till att en del uppköpta tidningar och Läs mer…

Överbelastningsattacken var riktad mot Stampen-koncernen

Enligt uppgifter från Basefarm så var den överbelastningsattack (DOS-attack) som stängde ner ett 40-tal medieföretag häromdagen ha varit riktad mot företagen Adeprimo och Mktmedia. Företag vars dominerande ägare är familjen Hjörnes Stampen. Det var också främst Stampens tidningar som darabbades Läs mer…

Västsvenska tidningar och Twingly

Idag finns det ingen tidning i Västsverige som har Twingly eller som på annat sätt interagerar med bloggare och nya social media. Förmodligen beror detta på den dominans som strukturellt och organisatoriskt konservativa mediekoncerner har i Västsverige. Familjen Hjörnes Stampen Läs mer…

Hjörnes – västsveriges mediakungar

Del 3 av 14 i serien Medieindustrin

Del 3 av 14 i serien MedieindustrinFamiljen Hjörne har i flera generationer ägt och drivit tidningen Göteborgs-Posten. En av Sveriges största tidningar och totalt dominerande i Göteborg så länge jag har levt. Även på den tiden det fanns andra tidningar Läs mer…

Ett par mindre finansfamiljer – Hjörne och Lindén

Del 18 av 22 i serien Storfinansen

Del 18 av 22 i serien StorfinansenFamiljen Hjörne i Göteborg är en och familjen Lindén i Skåne är en annan mindre finansfamilj. Hjörne kontrollerar medieföretaget Stampen och är vid sidan av Bonniers, Stenbeck och Schibsted-grupen en av de fyra mediekoncerner Läs mer…

Dynastier – familjen Hjörne

Del 3 av 13 i serien Finansdynastier

Del 3 av 13 i serien FinansdynastierPeter Hjörne, som för närvarande finns i ledningen för familjeföretaget är den tredje generationen Hjörne i ledningen för Göteborgs-Posten. Idag är Hjörnes familjeföretag det näst största tidningsföretaget i Sverige efter Bonniers. Det är förmodligen Läs mer…