Orättvist vårdval

I två artikelserier i SVD har tidningen visat på att Vårdval Stockholm får konsekvenser som i alla fall för mig är oacceptabla. Konsekvenserna är sämre vård för fattiga och arbetare samt bättre och tillgängligare vård för folk som har mer pnegar. Så självklart bör Vårdval Stockholm överges. Det ökar klyftorna och orättvisorna i samhället.

Effekterna av Vårdval Stockholm är precis de effekter man kan vänta sig av ett privatiserat vårdsystem. Vården inritkas på de områden och på de människor där man kan tjäna mest pengar. Inte på de människor som behöver vården mest.

Fast SVD:s ledarsida fortsätter vara inhuman och människofientlig, fortsätter plädera för ett system som, vad allt tyder på, kommer att gynna de rika, kommer att ge folk med resurser mer och bättre vård samtidigt som arbetare i förorterna får sämre vård. Men det kanske PJ Anders Linder egentligen tycker är bara bra, för det liknar ju sjukvårdssystemet i hans favoritland USA. Dessutom är han väl kanske av åsikten att åt dem som har ska varda givet och de som inget har ha noll.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det finns problem med att konkurrensutsätta offentlig verksam och att öppna för vinstdrivande alternativ. I sjukvården är problemen att det är svårt att inte skapa system som antingen skapar överutnyttjande eller att man väljer bort resurskrävande patienter. Samtidigt skapar vinstintresset incimatament att hålla verksamheten effektiv på ett sätt som budgetstyrd offentlig verksamhhet aldrig kan bli. Ett exempel: att anställa ytterligare en läkarsekreterare är alltid en kostnad i offentlig verksamhet. Att det frigör läkarresurser för mer vård är inget som betalar sig. Att vi har läkare som rotar i journalarkiv är inget marginellt problem i svensk vård.

  Inget system är perfekt.

 • Strutsman

  Exakt vad är det som är orättvist med att de vårdcentraler som tar emot flest patienter får mest pengar?

 • Anders_S

  Därför att de tar emot mest patienter på grund av att rika som inte behöver vård vänder sig till vården oftare och dessutom med mer lättbehandlade sjukdomar vilket ger kortare vårdtider, vilket ger fler patenter, vilket ge mer vinst till företagen. Dte är just därför alla vill finnas i de rika områdena.

  I fattiga områden behöver folk mer vård och har mer vårdkrävande sjukdomar. Varje patient kostar mer och profiten blir mindre. Därför vill inte privata företag inte driva vård där.

  Konsekvensen av allt dett är vården för fattiga blir allt sämre och vården för rika allt bättre i takt med privatiseringar. Och sjukvårdsresurserna kommer att satsas på de rikas behov och inte på det som verkligen behövs, att lösa de mer allvarliga sjukdomar som fattiga har. Preci de problem som finns med sjukvården i USA.

 • Pingback: Gynnar rika, missgynnar fattiga | Svensson()

 • Strutsman

  Anders:
  Orättvisan du pratar om handlar ju inte om ekonomi. Om rika helt enkelt söker vård oftare för att de är mer måna om sin hälsa, så måste ju lösningen vara att utbilda de fattiga så att även de förstår vikten av en god hälsa, och framförallt förstår att de har rätt till fri vård.