Volvoarbetare om varslen

Volvo Personvagnar i Göteborg ska skära ner. På TC, slutmonteringen på den enorma fabriken ute i Torslanda har arbetarna en egen tidning, Kvasten. I senaste numret (19), ännu ej på hemsidan, kommenterar man de varslade nedskärningarna på fabriken:

Så kom den då, nedläggningen av nattskiftet som Arp länge pratat i media om och som fabriksledningen för en månad sedan påstod inte var beslutad. Som vanligt fick de närmast berörda, nattskiftarna, först höra det på omvägar. Företaget tycker ju alltid att det viktigaste är att informera pressen.

VARSEL INTE LIKA MED UPPSÄGNING

I förra Kvasten skrev vi: “I lagen står att en arbetsgivare som planerar att genomföra en driftsinskränkning som kan innebära uppsägning måste meddela Arbetsförmedlingen minst sex månader innan om fler än 100 personer berörs. Ett varsel innebär inte att någon är uppsagd men att det finns en risk att anställda sägs upp efter sex månader. En gissning är därför att företaget kommer att lägga ett sådant varsel runt semestern om de, som Arp säger, tänker lägga ner natten runt nyår. Dels för att ha ryggen fri gentemot lagen, dels för att skapa en krisstämning i företaget.” (Kvasten 18 maj -08)

Detta är alltså vad som skett nu. Ännu är ingen uppsagd och att de säger att 600 skall bort behöver alltså inte betyda att det verkligen blir så, det finns det flera exempel på sedan tidigare. Företaget har dock sagt att de kommer att säga upp folk i oktober.

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är det anställningstiden i företaget som avgör vem som skall sägas upp, principen är “sist in, först ut”. Undantag från detta kan bara ske om företaget och facket kommer överens om något annat.

KRÄV: INGA UPPSÄGNINGAR!

Att försäljningen gått ner vet alla och det gäller inte bara Volvo, större delen av bilindustrin är i kris. Men det borde inte automatiskt betyda att folk i produktionen slängs ut. Efter år av hårda rationaliseringar skulle det på många ställen behöva tillsättas folk för att få balanser som är vettiga, som gör att man orkar jobba kvar och hinner göra ett bra jobb. Eftersom det alltid finns en naturlig omsättning med pensioneringar, studier, folk som får andra jobb och så vidare skulle företaget mycket väl kunna behålla en viss övertalighet en period. Det skulle ge ett välbehövligt andrum och ge möjlighet för utbildning och annat som varit eftersatt. På många avdelningar har det dessutom länge varit så ont om personal att chefen automatiskt svarat “nej” när man bett om ledigt, ett visst överskott skulle lösa detta problem. “Inga uppsägningar!” borde vara ett självklart fackligt krav idag.

Vidare skriver man:

LÅNGSIKTIGT PROBLEM

En marknadsekonomi går alltid upp och ner. Men det som nu sker i bilindustrin är ett mycket mer långsiktigt problem och gäller hela industrins framtid. Trots att det är 35 år sedan ordet “oljekris” dök upp i rubrikerna första gången har bilindustrin fortsatt pumpa ut produkter som tuggat i sig allt större del av de begränsade oljetillgångarna. När nu den samlade vetenskapen dessutom kräver att vi skall sluta bränna olja för att undvika en klimatkatastrof börjar det stå klart även för bildirektörerna att det inte går att fortsätta som vanligt I vintras sa t.o.m. GM:s VD Rick Wagoner att tiden är ute för bensindrivna bilar.

VÅR FRAMTID

Vi som jobbar i fabriken kan inte göra mycket åt att ändra detta och ledningen verkar inte intresserade. Det borde vara en uppgift för vår fackförening, IF Metall, både Volvo och i hela landet, att ta upp en debatt om vilka förändringar som måste till i bilindustrin, inte minst när det gäller vad vi skall producera, för att den överhuvud taget skall ha någon framtid.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , , , ,

Advertisements