Fackliga protester mot högersosselinjen

Fackföreningarna Handels och Seko protesterar på DN Debatt mot socialdemokraternas uppgörelse med miljöpartiet och den högerpolitik som förs fram:

Vi blir därför bekymrade när vi hör hur exempelvis socialdemokratins nya välfärdspolitik lanseras. Det låter onekligen som en kravretorik som lika gärna skulle kunna ha kommit ur alliansens valplattform. Vi har svårt att förstå att man väljer att lyfta fram och fokusera på ökade krav på de mest utsatta i samhället samtidigt som svenskarna uppenbarligen är djupt kritiska till en sådan politik. Trovärdigheten för en socialdemokrati med ett starkt socialt ansvarstagande som paradgren naggas därmed också i kanten.

Man kräver att socialdemokraterna ska gå ett steg åt vänster:

Det retoriska närmandet mot mitten ska ställas mot de stora opinionsmässiga skillnaderna. Om man som vi tolkar det som en kraftfull protest mot den förda politiken, är det då så klokt att i den politiska retoriken lägga sig nära en för många väljare misslyckad politik?

Vi tycker tvärtom. Vi tycker att det istället är läge att lyfta fram de grundläggande skillnaderna i synen på hur ett samhälle ska var uppbyggt, med utgångspunkt från solidaritet, trygghet och rättvisa. Med andra ord, det är dags att socialdemokratin tar ett steg åt vänster.

Jag är övertygad om att de två fackens krav på ett steg åt vänster kommer att klinga ohörda i den socialdemokratiska partiledningen. Det är illusioner att tro något annat. Det är kanske dags för den svenska fackföreningsrörelsen att göra som i Danmark och Norge. Bryta banden med socialdemokratin.

Tyvärr är situationen värre än den behövde vara. Vänsterpartiet verkar inte heller vilja gå åt vänster. Man tar inte den uppenbara chans som uppstått. Fackföreningarna har i dagsläget inget att hämta där heller. Om vänsterpartiet tas med i dagsläget tror jag ingenting skulle bli bättre, uatn vi skulel få tre partier med samma högerpolitik. Detta för att det på vänsterpartiet verkar som om makt är viktigare än politik. Samma inställning som miljöpartiet alltså. Man sysslar med trams istället för politik.

Intressant?
Borgarmedia: HD1, HD2, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements