Privatisering = livsfarlig sjukvård

Privatiseringen av sjukvården i Stockholm tycks ha lett till en sjukvård där patienters liv sätts i fara. Vi såg det med skandalen i bolaget Medhelp som hade bonusar och en praxis som förmodligen lett till dödsfall. Medhelp tog bort bonusen, men ändrade inte sin praxis om så korta vårdtider som möjligt för att maximera profiten (vinsten). Ju fler patienter, ju större vinst.

Men Medhelp är förstå inte ensamma om denna typ av livsfarlig vård utan det är vanligt förekommande inom Vårdval Stockholm:

På flera närakuter i Stockholm får läkarna 100 kronor extra per patient, om de hinner med många besök. Ett jourpass en lördag kan ge en snabb läkare cirka 3.000 kronor i bonus

Efter den 12:e patienten får läkarna på närakuten i Huddinge 100 kronor extra per patient de hinner med. Systemet är detsamma på alla närakuter i Stockholm, liksom på privata Caremas jourmottagning vid Gullmarsplan. Villkoren skiljer sig lite mellan mottagningarna, på vissa träder bonusen in efter 15:e patienten, på andra efter 16:e eller 18:e.

Leon Sylverberg, chef för när­akuterna i Huddinge, har arbetat fram de här modellerna. Han är själv lite kluven.

– Systemet förutsätter att vårdens kvalitet bevaras. Annars är det jättefarligt.

Han följer arbetet på sina mottagningar och tittar på de enskilda läkarnas arbetsmönster. När han ser att någon tar väldigt korta besök i jakt på hundralapparna tar han upp det.

– Så får det inte gå till. Men det sker bara i enstaka fall. Jag tar en diskussion med dem som arbetar så. Hjälper inte det stänger jag av dem från verksamheten, det har också hänt. Vi vill inte ha läkare som förstör för oss.

Det har förekommit att läkare tagit emot över 60 patienter på ett åtta­timmarspass.

[…]

Gunnar Berglund, distriktsläkare och vice ordförande i Läkarförbundets Stockholmsförening, är kritisk till systemet med att premiera de läkare som tar många besök.

– Prestationslön, eller ”pay for performance” som arbetsgivarna kallar det, är som jag ser det en felaktig väg. Den medicinska kvaliteten är mycket viktigare än antalet patienter. Men vårdvalet har drivit på den här utvecklingen, vårdcentralerna vill ha många korta besök för att få ekonomin att gå ihop.

– Chefen ska våga sätta en hög lön på de läkare som är duktiga. Men det handlar om mycket mer än att bara ta många patienter. Att hålla en hög medicinsk säkerhet. Och att ha ett bra bemötande mot både patienter och kollegerna på arbetsplatsen.

Det hela är ett resultat av privatiseringen inom vården, ett resultat av Vårdval Stockholm och av att man sätter vinstintressen före samhällets och människornas bästa. Sätt stopp för den livsfarliga vården, vården som kostar liv. Stoppa fortsatt privatsiering och ta tillbaka all sjukvår i offenltig ägo. Det är enda sättet att sätta stopp för den livsfarliga sjukvårdspraxis som utvecklas på grund av profitbegäret hos privata vårdföretag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Martin

  Det inser väl vem som helst, att privat näringsverksamhet ger sämsta tänkbara kvalitet till högsta tänkbara pris. Det gäller speciellt vid personalintensiv serviceverksamhet. Är verksamheten dessutom kapitalintensiv, att det finns färre tänkbara aktörer, kommer det dröja mycket lång tid innan någon förbättring kan uppstå med marknadsmekanismer. Privatiseringen av vården har gjort oss maktlösa över den, vi kan inte påverka kvalitén i vården på något sätt. Vissa kanske tänker sig att påverkan sker enligt ”osynliga handen”-principen, men det är ett mycket dåligt maktinstrument och alldeles särskilt dåligt i detta fallet med geografiskt bunden verksamhet vilket ger ett mycket begränsat utbud för vårdtagarna.

  Att vi skall släppa makten över hur våra skattepengar används är att urholka demokratisk makt i Sverige. Vi skall självklart behålla makten över våra skattepengar så långt som det är möjligt, därför måste privatiseringar inom offentlig service stoppas, de privatiseringar som redan gjorts bör genast återtas. Detta för att spara skattepengar och kunna garantera kvalitén fö den skattebetalande medborgaren.

 • Kurt

  Det här är ändå bara de öppna ersättningarna. Vilka dolda ersättningar och kompensationer sedan läkarna får av läkemedelsbolagen, för att förskriva just deras läkemedel får vi aldrig veta. Med privata apotek kommer kopplingen mellan läkemedelsbolag och enskilda läkare resp. privata sjukvårdsbolag att bli än starkare. Det är det här som Filippa Reinfeldt kallar ökad frihet. Och jag noter än en gång att så fort det kommer några negativa nyheter om privatiseringen av vården i Stockholm, så intervjuas ALDRIG sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt.

 • Martin

  Privatiseringar är dessutom fördyrande för staten och patienten. Känner själv en person med nervsmärta i armarna, hon får gå på smärtstillande dagligen, hon lovades en ordentlig undersökning av ortoped men efter ett kort besök hos ortopeden, där inte ens de utlovade nödvändiga undersökningarna utfördes så har inga fler försök gjorts att diagnosticera problemet. I efterhand har hon upptäckt att det finns flera möjliga diagnoser som har effektiv behandling, men de nödvändiga undersökningarna hos ortopeden har inte utförts. För den privata vårdgivaren är det helt klart billigare att skriva ut recept på smärtstillande än att gå till botten med problemet och erbjuda effektiv behandling. För staten däremot är det dyrt, utredning av arbetsförmåga hos F-kassan, införskaffande av arbetshjälpmedel för att hon skall kunna komma tillbaka till ett arbete, år av halvtidsjukskrivning. Men det är en lätt kostnad för den privata vårdgivaren, den har sparat pengar, den privata vårdgivaren kostar således samhället massor med extrapengar utan att det får konsekvenser för dem.

 • Uj Ij

  Det tycker jag är bra. Sjukvården kostar pengar som allting annat, och man skall hushålla med resurserna. Det är inte meningen att självupptagna patienter som ältar och ältar och tar upp tid ska kunna undantränga andra. Dessutom premieras vakna och alerta patienter, som helt rätt ocvh riktigt får bättre vård. Sjukvården är offentligt finansierade, och man ska inte slösa med skattebetalarnas pengar på något område, för då blir ju följden att allting annat får bära den kostnaden i stället. Sen finns det bortskämda och verklighetsfrämmande gnällare, som mer än gärna tar sig ton i media, men dem skall man ta med en rejäl nypa salt.

  – Peter Ingestad, Solna

 • Martin

  Peter,
  precis. Då skall man inte låta privatpersoner ta ut vinst ur skattefinansierad verksamhet, det är slöseri med skattepengarna!

  Allt det andra du skrev är grundlösa antaganden, som enbart baseras på dina egna fördomar och föreställningar.

 • Frågan om privatisering av offentliga tjänster måste vidgas till frågan om New Public Management. Dvs principen att det offentliga leker business och styrs via budgeten. Även det offentliga tillämpar samma princip för sina läkarmottagningar som ett företag, dvs de får mer pengar ju fler patienter de avverkar.

  I den svenska debatten tycks man strunta i detta. Tyvärr bidrar det till att opinionen mot privatisering är mindre högljudd än den skulle kunna vara. För om det offentliga redan leker business, vad är det då för skillnad om ett privat bolag gör detsamma?

  Mer på New Public Management:
  http://www.alternativstad.nu/Dokument/sjukkopsla2.html
  http://www.paecon.net/PAEReview/issue33/Drechsler33.htm
  http://www.velferdsstaten.no/velferd/makt_velferd/Velferdskonferansen.html

 • Frågan handlar verkligen om New Public Management. Det är endast en förberedelse inför privatisering av vården. De gör det stegvis för att slippa bråk.

  Sen kan man ju fråga sig varför vårdval stockholm behövs. Om målsättningen istället vore att göra all vård likvärdig, med lika hög kvalitet överallt i landet skulle vi inte behöva välja eftersom alternativen vore likvärdiga. Vårdvalet går endast ut på att det ska finnas sämre och bättre vård.

 • Pingback: adventskalendern :: Varför inte en brödrost till patienten istället? :: June :: 2009()

 • Pingback: Göteborg behöver knappast dubbelt så många vårdcentraler | Svensson()

 • Pingback: Vårdvalet ger farlig, dyr och orättvis vård | Svensson()