Göteborg behöver knappast dubbelt så många vårdcentraler

Göteborg ska nu delvis privatisera vårdcentralerna och det innebär i första skedet att det blir dubbelt så många vårdcentraler som förut. Något som vid en första anblick kan verka alldeles utmärkt och bra. Men vid närmare eftertanke så inser man att det knappast kan behövas dubbelt så många.

Konsekvensen kommer att bli att många av dem kommer att få problem med lönsamheten. I det läget frestas säkerligen många att ta till samma saker som hänt i Stockholm, bonusars för antal patienter och kortare vårdtider. Konsekvensen av det är minskad säkerhet för patienterna i vården. Något som orsakat dödsfall i Stockholm.

Det andra är att de som ändå inte klarar lönsamheten snart lägger ner, med svårigheter för patenter om följd. Konsekvensen blir ett slöseri med reurser. Ren kapitalförstöring.

I Stockholm har nedläggningarna främst skett i arbetarklassområden där vården är tyngre, vårdtiderna per patient längre och det alltså är svårare att få lönsamhet och profit i en privat vårdcentral. Konsekvensen blir sämre vård för fattiga och bättre vård för rika.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Björn Nilsson skriver Varningstext för läroböcker i nationalekonomi, H Palm skriver Hiroshima … Nagasaki … 64 år i skuggan av svampmolnet., autonomak skriver Ett praktexempel på feministiskt självförsvar!, Jinge skriver DN och Putin, Kristoffer Ejnermark skriver Kultur i bygda

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , ,

Advertisements
 • Du har fel. Göteborg behöver verkligen ett stort antal nya vårdcentraler.
  Varför? Göteborg har sedan Cityakuten, som ju var en privat akutmottagning där man snabbt fick hjälp oavsett om det var långvarig feber, astma med besvärlig inställning av medicin eller komplikation efter benbrott, stängdes för att Accessakuten skulle öppna, haft svårtillgänglighet för de flesta göteborgare till att få tid på vårdcentral vid akut sjukdom och ännu större svårighet att få samma behandlande läkare under längre tid när så behövts.

  Visst, det har funnits ett par privata vårdcentraler där det även funnits fler än vårdcentralens egna läkare + specialister som varit anslutna till försäkringskassan och där högkostnadsskyddet ingått.

  Det som nu hänt är att flera av Göteborgs bästa läkare finns på mer än en handfull av de nya vårdcentralerna. Läkare som är kända för att komma ihåg sina patienter, kunna förutse vad provresultat blodprov, urinprov och röntgen troligen kommer att visa på samma sätt som de gamla provinsialläkarna i äldre tider, samt ta sig tid med sina patienter trots att de hunnit med många fler patienter per vecka än någon av de ‘vanliga’ vårdcentralernas läkare, också får en chans att få sina gamla och nya patienter listade så att större trygghet nås för fler göteborgska patienter.

  Det är inte rimligt som det varit i Göteborg att tillgängligheten till bra vård varit beroende av var du bott, vilka kontakter du haft så du fått besökstid samma dag/dagen efter vid akut besvär eller annars haft mycket svårt att få god sjukvård inom rimlig tid.

  Därför behövs alla de nya vårdcentralerna. Inte en politisk fråga utan mer en mänsklig.

 • amanda

  Politikerna spelar poker med vårdpengarna på Västra Götalandregionen. De tog bort vårdcentralen från Rymdtorget pga olönsamheten o öppnade på Gamlestaden för att effektivisera skattepengarnas användning. Och nu skall det öppnas en vårdcentral igen på Rymdtorget! Horribelt o ansvarslöst att använda de knappa resursser till något på den här stilen, mao det finns pengar men de fördelas alldeles galet! Är det värkligen vi väljare som har valt de här politikerna som verkar vara så totalt inkompetenta i de viktiga politiska beslut de tar eller ?
  Ideologi borde inte blandas i vad det gäller de grundläggande samhällsservicen för skattebetalare, för då går det åt helvete. Det finns inte kundunderlag på Rymdtorget för lönsamheten o lönsamheten skall det inte strevas efter heller vad det gäller de här områden i vårt samhälle, det är kapitalist snack som inte hör hemma inom vård o omsorgsfrågorna. Ju friskare folk desstå större samhällsvinst på flera olika plan.
  Vi är slutkörda med dåliga politiska o kortsiktiga beslut med så fruktansvärda konsekvenser, så att vi blir mörkrädda o när vi gör det så visar det sig på valresultaten efter nästa val…sanna mina ord.

 • Christer

  Bland de nya vårdentralerna så återfinns även några som tidigare lades ned pga besparingsskäl och som då ledde till långa köer och dålig tillgänglighet hos de kvarvarande vårdcentralerna. Så nettoökningen är inte så stor jämfört med för 6-7 år sen.

 • Primärvården i Göteborg har i många år varit bristfällig. Jag sett min mor som bor inne i stan råka ut för både det ena och det andra. Tillexempel har hon aldrig haft problem med att få tid och listning hos den specialist hon behöver, men haft enorma problem när det gäller tillgången till allmänläkare. Min mor tillhör den gamla skolan (läs: vänster) varför hon drog sig för att lista sig innan det blev nödvändigt. Därför så var hon sedan inte välkommen till sin vårdcentral. Därför har hon fått hänga på access akuten och liknande ställen, där hon för övrigt blev nekad vård en gång för att hon inte hade pengar. Trevligt med privata initiativ… Skillnaden mot det jag upplevt i såväl Västerbotten som här i södra Bohuslän är stor.

  Det jag tycker man missar i den här ”fritt val” hysterin, det är om FÖRUTSÄTTNINGARNA för konkurrens ens föreligger? Så länge vi har skriande brist på läkare och annan vårdpersonal(flata politiker som inte stått upp mot Läkarförbundet i tid och utbildat fler) så kommer en kraftigt utbyggd primärvård i V:a Götaland innebära problem. Det är ju inte så att Sveriges läkarkår dubbleras för att vi får fler läkare. Alltså kommer någonting av följande att inträffa:

  1) Antingen blir vissa områden drabbade genom att arbetsmiljön där är dålig så att läkarna söker sig till andra vårdcentraler. Hade det bara drabbat chefen (som i privat verksamhet) så hade ju allting varit frid och fröjd, men så blir det ju inte.

  2) Att V:a Götaland dammsuger övriga landet på vårdpersonal, så att de landsting som antingen varit sena på införa denna totalprivatisering (läs Norrland med sina mer ideologiskt kompetenta politiker) eller som inte är lika häftiga och attraktiva för läkarna (läs Norrland igen, redan i dag har de störst problem ihop med andra avfolkningsbygder) kommer få en sjukt försämrad läkartäthet i relation till storstäderna.

  Det ena är alltså att skillnaderna mellan olika områden i regionen kommer att öka, som vi sett i Stockholm, det andra är att de regionala orättvisorna kommer att öka.

  Skall man vara cynisk, så krävs det för att en privatisering ska bli lönsam (för det offentliga) att det är ett gärna lågutbildat yrke där den nya ”entreprenören” kan ta in vem som helst för att göra jobbet. Så är inte fallet när det gäller vården.

  Läkarna och till viss del sjuksköterskerna kommer att kunna skära guld med morakniv de närmsta åren. Hur landstingets ekonomi ska överleva detta vet jag inte.

  1) Högre löner eftersom konkurrensen om läkarna/systrarna ökar.
  2) Eftersom det finns ett uppdämt behov av vårdcentraler i Göteborg så kommer besöken att öka i de områden där de nya vårdcentralerna får tillräckligt med personal.

  De ökade kostnaderna för nummer två är givetvis bra, men när det gäller ettan så blir det lite mindre bra.

  Utöver detta så väljer man ett helt sinnessjukt upplägg när det gäller listningen. Man börjar om på noll så att säga så att ALLA MÅSTE REGISTRERA SIG, även om man redan är nöjd med sin nuvarande vårdcentral. Det rimliga vore ju att dessa nya, ”driftiga entreprenörer”, faktiskt fick jobba lite för att få sina ”kunder”. Sjukt. Trots detta extremt vänliga förfarande så går vissa av dem ut och gnäller i GP. Suck.

  /Vårdcentral söder i Stenungsund.

 • Pingback: Sjukvårdprivatisering - sämre vård för fattiga | Svensson()