Ungdomsbråken är avtagande

Ungdomsbråken i Göteborg som pågått nån månad eller så har stadigt minskat i omfattning ju längre in på hösten vi kommit. Detta är förmodligen resultatet av lite olika saker. I vissa stadsdelar har socialarbetare, fritidsledare, poliser och andra fått igång ett vettigt arbete med uppsökande verksmahet där föräldrar kontaktas och man för samtal med olika inblandade ungdomar. Polisen har gripit några misstänkt skyldiga för en av de värsta händelserna, som ägde rum Hjällbo samt också en del andra.

I andra stadsdelar har många människor arbetat förebyggande, det gäller exempelvis i Hammarkullen där det bara varit en enda incident med brända bilar. När oroligheterna var det fortfarande sommarlov, men många föräldrar hade börjat jobba, och när skolan började minskade oroligheterna. Och minskningen av stöker fortsätter, endast en bränd bil i Biskopsgården (behöver inte ens ha smaband, gangstergrejer och försäringsbedrägerier förekommer ju och har bevisats under oroligheterna) samt en paintballbeskjuten polisbil i Backa tycks vara facit från den gångna natten.

Men för att en lugn situatione ska kunan uppehållas permanent krävs ett tsoppf ör nedkärningar och besparingar inom skola, förskola och fritidsverksamhet. I själva verket krävs mer pengar till dessa områden. Satsningar istället för nedskärningar alltså. Polisens arbete bör också förändras, mer polsier till fots, alltid samma poliser i samma stadsdel osv. Deras arbete blir då mer socialt och mer inritkat på social kontroll, vilket är en bra metod för att arbeta med ungdomar och att motverka onödig förstörelse och onödiga upplopp.

Intressant?
Bloggat: Röda Göinge,
Borgarmedia: GP, GT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Kurt

  Annars har ju borgerliga politiker kreativa lösningar på problemen. Med utegångsförbud (Anja Sonesson (M)), sänkt straffrättsålder (Lars Johnson (M)) och krav på att vissa grupper i samhället skall bära kläder med färgmarkering (Lars Johnson (M)) – hmmm det låter som något jag känner igen från historien!

 • Nedskärningarna i skolan och på fritids har att göra med att ålderpyramidens antal i de aktuella åldrarna förändrats drastiskt. Det är inte så att man kan bihålla ett visst antal lärare per stadie oavsett hur många elever som finns. Det är heller inte så att man kan plocka t.ex. en högstadielärare och sätta honom/henne som lärare i 1-3. Lika bedrövligt som att sätta in helt obehöriga eftersom en högstadielärare/gymnasielärare varken läst de ämnen eller den pedagogik, metodik och didaktik som behövs på lägre stadier.

  Det är heller inte så att det är ungdomsgårdar som behövs utan mötesplatser som ungdomarna SJÄLVA får utforma utan att någon socialarbetare eller politiker beslutar hur det skall se ut eller levererar i färdigt skick.

 • Anders_S

  I stort sett alla stadsdelar som är berörda av nedskärningar och oroligheter har ett stort eller ökande barnantal, nedskärningarna kan inte annat än i undantagsfall motiveras med bristande underlag.

  Med fritisgård menar jag en sådan gård som det framgångsrika Mixgården i Hammarkullen, där ungdomarna har del i vad som händer och där de själva agerat tillsmmans med vuxna i stadsdelen, för att få gården för några år sen, och för att stoppa nedskärningar nu i sommar.

 • Pa Z

  Mer poliser till fots, och samma poliser i ett område, är redan påväg och har varit så sedan långt innan detta började. Någon gång innan årsskiftet bör de komma igång och rekryteringen avslutas denna månaden. Det kommer bli fyra grupper som jobbar i varsitt område.