Varför skulle Reinfeldt inte åka med Wallenberg?

Att makthavarna i världen möts på diverse möten, både formella och mer informella är inget nytt. Även andra politiska grupperingar och intressegrupper möts ju. De stora kapitalisterna och deras handgångna regeringar har självklart också rätten att mötas för att driva sina intressen. Och självklrat så möts de i officeill smmanhang oh mindre officiella sammanhnag. Så gör ju alla intressegrupper, opionsbildare, och politisk grupper.

Kapitalister utgör här inget undantag. I själva verket är det dock nog så att de mäktiga ekonomiska särintressena som återfinns hos den mycket lilla borgarklassen i världen möts oftare än andra politisk grupper. Förmodligen har det en enkel förklaring. Dessa särintressen har mer pengar och makt än andra och har därför råd och möjlighet att träffas oftare.

Ett icke-officiellt, men kanske inte mindre formellt, sammanhang där de rika särintressena träffas är Bilderberggruppens möten. Tre månader före valet åkte Fredrik Reinfeldt till ett sådant möte. Han är ju trots allt dessa särintressens handgångne man. En som också skulle på Bilderbergruppens möte var Jacob Walllenberg, en av de två kusiner som idag är de viktigaste makthavarna i en av världens största finansgrupper. Fredrik Reinfeldt erbjöds följa med i Investors privata jet. Investor är Wallenbergfamiljens maktbolag.

Fredrik Reinfeldt var medbjuden av just Wallenberg och även Carl Bildt var bjuden till mötet i Ottawa några månader innan valet 2006. Att de två i det läget åkte med Wallenbergs plan är ju bara naturligt. Och dessutom miljövänligare förstås. Att åka i fler plan hade ju varit värre. Men det är klart, Wallenberg hade ju kunnat åka reguljärt som alla andra och det hade förstås varit ännu mer miljövänligt. Men såna överväganden kanske man står över när man tillhör världens mäktigaste särintressen, storfinansen, borgarklassen, makthavarna, de rika.

Intressant?
Borgarmedia: Fokus1, 2, 3, 4, 5, 6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements