Stigande elpriser, stillastående kärnkraftverk och sträng kyla

En del svenska kärnkraftverk står stilla. Men kärnkraftverken står knappast stilla på grund av planerat underhåll och konspirerande elbolag som en viss Carolina Neurath i SVD tror. Men hon har ju rent allmänt dålig kunskaper om omvärlden så det är väl inget att förvånas över att hon inte heller har kunskap om svensk energiproduktion och industri.

Om hon hade bemödat sig att kolla på kärnkraftverkens hemsidor så hade hon kunnat läsa följande på Ringhals hemsida:

Ringhals 1
I revision sedan 15 mars. Återstart planeras till 1 februari 2010.
Analyser efter åtgärder i ett av nödkylsystemen har utförts och underlag tas fram för att lämna in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessutom pågår utvärdering av revisionsinstallationerna.
Installationerna under årets revision har varit mycket omfattande. Ombyggnader och åtgärder som behövt göras efter installationerna, tillsammans med omfattande testprogram, har inneburit en längre revision än ursprunglig tidplan.

Ringhals 2
Revision 24 maj – 25 januari 2010
Förlängd avställning på grund av pågående tester av nyinstallerade instrument- och kontrollsystem. Tidplanen för återstart är ännu osäker. Mer information kommer när pågående tester är avslutade.

Dvs, det var tänkt att bägge de reaktorer som står stilla skulle varit igång, men det planerade underhållet och revisionen har av olika skäl dragit ut på tiden så det är inte så. Det är inte planerade stopp utan olycksfall i arbetet. Jag misstänker också att Neurath inte vill att kärnkraftverk som inte är säkra ska köras så det är inget att orda om att två reaktorer står stilla i Ringhals. Och hos OKG (Oskarshamns kärnkraftverk) kan man läsa:

Den 17 december kunde Oskarshamn 3 återigen leverera el till de svenska hushållen, därmed producerar alla reaktorer på OKG el. Dessutom har Oskarshamn 2 haft rekordleveranser under de senaste dygnen.

Idag har konstaterats att elpriset kommer att skjuta i höjden. Detta beror på att den el som Sverige producerar inte räcker till de svenska hushållen vid kalla och blåsiga dagar. Istället måste Sverige importera el som kostar mer.

– Det känns riktigt glädjande att kunna producera el på alla OKGs reaktorer när det som mest behövs i Sverige, förklarar OKGs VD, Lars Thuring.

O3 har moderniserats och fasade på nät under torsdagsförmiddagen. Under två månader kommer anläggningen att genomgå ett provprogram och effekten kommer att variera. O1 och O2 producerar däremot på full effekt och glädjande nog har det visat sig att O2 som bytt lågtrycksturbiner har fått en bättre verkningsgrad än förväntat. Därför har de senaste dygnen inneburit rekordleveranser av el från O2.

I Oskarshamn verkar det som om man fått igång produktionen i tid för kylan och enligt plan. Så det tycks inte heller där finnas något som bevisar Neuraths tes om idiotiska planerade produktionsstopp mitt i vintern. När det gäller det tredje kärnkraftverket i Sverige, Forsmark, så är det i full drift. Så av samtliga 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige är 7 i full drift, en levererar ännu inte full effekt och två står still. Det verkar som Neurath har total fel i sin verklighetsbeskrivning när det gäller läget för de svenska kärnkraftverken liksom när det gäller så mycket annat.

Elimporten är däremot mycket stor och dessutom körs de oljekraftverk som är reservkraftverk också. Det handlar om 2 pannor i Stenungsunds kraftverk (Vattenfall), Eons verk i Karlshamn som är igång och Vattenfalls oljekraftverk i Marviken som också används just nu. Det motsvarar väl ungefär en kärnkraftsreaktor eller lite mer. Energibolagen (Eon och Vattenfall är de största) importerar också dyr och smutsig el från sina egna kolanläggningar på kontinenten. Följden av situationen med extrem kyla och elimport blir stigande elpriser och indirekt också stigande oljepriser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Sven-Erik

  Jag tycker du har skrivet ett rätt bra blogginlägg som visar hur beroende vi är av kärnkraft i det här landet

 • Zaxon

  Trodde vänstern, från MP och vidare utåt var för den nedläggning av kärnkraften som sossarna stolt och glatt inledde tillsammans med vänstern och MP. När man läser det här verkar det som om ”vänsterflanken” insett att kärnkraft är bra om lågavlönade inte ska behöva spendera alla sina pengar på el.

 • John Johansson

  Angående om det du skriver om reservkraften i Sverige ,så har inte Vattenfall någon egen reservkraft.Varken Stenungsund eller Marviken är idrift idag, 091202 meddelade Vattenfall att man ville avveckla båda anläggningarna.

  • Anders_S

   John Johansson: Det står på Eons hemsida att Marviken är igång och att det är Vattenfalls. Och på Vattenfalls hemsida att man ställt i ordning Stenungsund efter 7 års avställning. Jag var övertygad om att det var som du säger, men var tvungen att ändra mig.

 • Calle

  Jag brukar inte hålla med dig om det du skriver speciellt ofta. Men detta inlägg (som iofs inte var så politiskt) skriver jag under på direkt!

  Min första tanke när jag läste rubriken till och med var att här är en tant ute och cyklar rejält. Hon har inte bemödat sig för fem öre att kolla upp orsaker till driftstopp eller ens hur driftsituationen ser ut – och det antagligen för att hon från början bestämt sig för vad hon ville komma fram till. Nämligen att ohämmat på göra det som många ekonomijournalister nog drömmer mycket om – att få klämma dit företag, och gärna stora företag. Jag misstänker att hennes iver och faktafel dock kommer ikapp henne och biter i svansen vad det lider.

  • Anders_S

   När det gäller kärnkraften tar jag i detta inlägg inte ställning varken för eller meot. Jag konstaterar att Sverige är i en besvärig situation just nu och att Neurtah inte kollat upp varför verken står stilla. Man måste hålla sig till fakta. Sverige är mycket beroende av kärnkraften och kan idag inte klarasig utan den. Import innebär import av el producerad med kol. Reservkraften vi har innebär att vi använder olja.

 • John Johansson

  Anders_S du skulle inte ändrat dig. Se nedan.

  2009-12-02 15:11 Pressmeddelanden; Riks; Län: Västra Götaland; Län: Södermanland

  Reservkraftverken i Stenungsund och Marviken läggs ned
  De oljeeldade reservkraftverken i Stenungsund och Marviken läggs ned. Vattenfall gör bedömningen att kraftverken inte är konkurrenskraftiga i framtiden. Sidoverksamheterna kommer att vara kvar och bemannas av personal från verken.
  ‚Äì Vi avslutar de aktiviteter som pågår på Vattenfalls reservkraftverk i Stenungsund block 1 och 2 och Marviken och lägger block 3 och 4 i Stenungsund i malpåse igen. Blocken togs ur malpåse 2003, säger Erland Christensen, chef Vattenfall Heat Nordic. Vid anläggningen i Stenungsund bedrivs även sidoverksamheter som bland annat hamn, vattenförsörjning och oljelager. Vid anläggningen i Marviken har Vattenfall ett åtagande att driva avloppsverksamhet för fastigheter i närheten. Dessa verksamheter kommer att fortsätta. Antal anställda är 26 vid kraftverket i Stenungsund och 6 vid kraftverket i Marviken. Hur många av de anställda som kommer att bemanna sidoverksamheterna ses över och blir klart i januari. Behovet av anläggningar för reservkraft minskar nu i takt med att förnybar elproduktion byggs ut i landet. Varken Stenungsund eller Marviken kom med i Svenska Kraftnäts upphandling av effektreserven i årets upphandling 2009/2010. Marviken kom inte heller med i föregående års upphandling. Svenska Kraftnät har enligt lag ansvar för att en effektreserv om högst 2000 MW finns tillgänglig. Elanvändningen i Norden har under det senaste året fallit med ungefär 30 TWh i volym till följd av den ekonomiska nedgången. Samtidigt tillkommer betydande ny elproduktionskapacitet i Norden. Framför allt handlar det om förnybar elproduktion, men även om finsk kärnkraft. ‚Äì Vattenfall gör bedömningen att våra fossileldade kraftverk, med den starka nordiska kraftbalans vi får, inte kommer att komma med i Svenska Kraftnäts effektreserv i framtiden. Därför fattar vi beslutet att avveckla vår elproduktion i Stenungsund och Marviken, fortsätter Erland Christensen. De oljeeldade kondenskraftverken i Stenungsund med fyra block och ett block i Marviken togs i drift perioden 1960-1969 respektive 1974.
  För vidare information, kontakta:
  Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden, 070- 559 54 84
  Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

  • Anders_S

   John Johansson: Men just nu är situationen den jag beskriver så det var ju korrekt. Att de ska läggas ner i framtiden (vilket ju inte verkar så övertänkt utan är resultatet av en idiotisk och kortsiktig upphandlingspraxis) har ju inte med det att göra.

 • Pingback: Upphandlingssystem och vinstmaximering orsak till ryckig elmarknad och elbrist | Svensson()

 • Pingback: Vogonerna fortsätter sitt motorvägsbygge | Svensson()