Så kan man minska trafikbullret

Det finns några generella åtgärder man kan ta till för att minska trafikbuller. Bland dessa finns byggande av passiva skydd, dvs bullerplank och liknande. Bullerplank ger tyvärr ofta en tråkig visuell bild och minskar vyerna i bebyggelsen. Andra åtgärder är lägre hastigheter och annan vägbeläggning. Annars är förstås en av de bästa metoderna minskad trafik.

Minskad trafik kan man få på ett par olika sätt. Dels genom utbyggnad av kollektivtrafiken så att denna utgöt ett vettigt och funktionellt alternativ, del genom införande av trängselavgifter men också genom att sprida ut trafiken. Trängselavgifter är något som Götebogs stad har tänkt att införa, däremot är utbygganden av kollektivtrafiken slö och dålig och utspringing av trafiken är inte ens något man funderar på. Utspridning av trafik innebär att fler gator öppnas upp för genomfartstrafik. Det gör ingenting om farten begränsas på dessa gator, för snitthastigheten kan ändå öka, miljöproblemen minska, bullret minska och framkomligheten öka.

Nrä det gäller flera av de gator och vägar som är hårdast darbbade av buller så kan utspridning av trafiken minska problemen. Sålunda kan man minska trafiken på Södra Vägen-Mölndalsvägen mellan Korsvägen och Elisedal genom att leda en del av trafiken genom Almedal och på Nellickevägen bakom Liseberg och längs med Saabs (Weigl) växellådefabrik och förbi Lyckholm och Almedals gamla fabriker. Vidare kan köerna och trafik tas bort från Eklandagatan och Cederbourgsgatan öppnas för trafik neråt mot Mölndalsvägen istället för bara uppåt mot Eklandagatan. Man kan också avlasta Eklandagatan genom att tillåta dubbelriktad trafik i Buråsliden.

När det gäller Södra Vägen mellan Allén och Korsvägen kan den avlastas genom att Avenyn och dess mindre parallellgator (Chlamersgatan, Teatergatan, Götabergsgatan) öppnas upp för genomfartstrafik. Aschebergsgatan avlastas på samma sätt, genom att öppna upp parallellgator som Molinsgatan, Erik Dahlbergsgatan osv,  för genomfart. Deras anslutningar till Parkgatan öppnas upp igen och Vasagatans konstiga avstängningar och enkelriktningar för tvärgåeden trafik tas bort.

Hur man kan göra på smma sätt med trafik och bullerproblemen på Över Husargatan-Sprängkullsgatan har jag skrivit om i mitt inlägg om Rosenlund och Haga. Utöver det jag föreslår där bör man skapa fler gator rent generellt i det aktuella området så som arkitekten Albert Svensson föreslår.

På liknande sätt kan man lösa problemen på Karl-Johansgatan, dvs genom att öppna upp till exemepel Allmänna vägen och Gröna gatan för trafik. Bästa sättet att minska bullerstörningarna från Oscarsleden är dock förmodligen att begränsa hastigheten samt flytta ut Stena Line från centrala Göteborg. Något som desutom skulle kunna innebär ökad tillgänglighet till älven. Dessa åtgärder tillsammans med trängselavgifterna, som ju innebär en generell trafikminskning i innerstaden, kan minska bullerproblemen vid många av de gator som lider av sådana idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements