Vettigt att kvotera till polishögskolan

En polis som inte enbart består av unga vita arbetarklasskillar från landet är att föredra framför en etniskt ren poliskår. Det är bra med stor andel kvinnor inom polisen och det behövs definitivt fler människor med invandrarbakgrund. För att en poliskår ska kunna fungera på ett bra och vettigt sätt krävs att den är accepterad av alla samhällsmedborgare. Det krävs ett folk har förtroende för polisen för att den ska kunna bekämpa brott på ett bra sätt.

Om poliskåren bara består av vita män från landsbygden blir det svårt att skapa förtroende för polisen på platser som Bergsjön, Hjällbo, Hammarkullen, Rosengård eller Rinkeby. Därför behövs det kvotering till polishögskolan. Inte bara av kvinnor utan också av personer med invandrarbakgrund. Idag är de senare klart underrepresenterade inom polisen.

En bättre komponerad polisstyrka innebär troligen fler uppklarade brott och ett bättre förebyggande arbete med färre begångna brott. Det är bra för alla, men kräver förstås också en en utbyggd och förbättrad rättsapparat i stort. För det är helt klart inte bra med ökade köer och lång väntan på rättegång.

Intressant?
Om polisen i media: VLT, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • PN

  För att göra en lång historia kort: kvotering är helt fel.

  Att kvotera in folk i branscher där de normalt anses vara minoritet skapar bara frikition då de inte är där av rätt skäl, utan för att snygga till statistiken eller förverkliga någons goda idé. Jag har arbetat tillräckligt med inkvoterat folk för att se problemen, om och om igen.

  Det handlar inte om att ha, som du säger, ”en etniskt ren poliskår”. Vi måste ha en kår som är öppen för alla – förutsatt att de klarar kraven. Kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning – det är skit samma. Rätt person på rätt plats är det som gäller. Det finns en rad grundkrav som måste uppfyllas, därefter måste man se till individens kompetens i den aktuella befattningen. Har du allt, varmt välkommen in. Har du inte vad som krävs – hemskt ledsen, men försvinn.

 • Pa Z

  Jag kan inte se att det är vettigt att kvotera. Vi vet alla att det är individer inom polisen som av olika anledningar inte är lämpade för jobbet. Att kvotera ökar risken för sådana individer kommer in. Positiv särbehandling, att välja en viss grupp före en annan när deras resultat är snarlika ser jag däremot inget problem med.
  Jag tycker att det är viktigare att polisen får in rätt personer än att man får in personer från rätt samhällsgrupp.

  Som vit man från en av Göteborgs förorter upplever jag inga problem med att verka och skapa förtroende i just Bergsjön. Men sen är stereotypen arbetarklass från landsbygden djupt förlegad vad gäller polisen. De som jobbar i yttre tjänst nuförtiden är en salig blandning av bakgrunder, allt från industriarbetare till universitetsdoktorer.

 • Pa, varför skulle en kvotering av folk som man vill ha in leda till att man tar in folk man inte vill ha in?

  Problemet idag är att ingen seriös granskning görs av de som tas in, kvotterade eller ej.

  • Anders_S

   Kvotering och prioritering av invandrare ledde till en förbättring av den brittiska polisen (nu talar vi om 1980-talet). Jag hade ett långt samtal med detta med en svart brittisk polis som varit en av initiativtagarna till det program för att få fler invandrare/minoriteter inom den brittiska polisen som finns. Resultatet av programmet har varit mycket positivt och had elett till en minskad rasism och en ökad acceptans för polisen bland svarta och invandrare eller barn till invandrare. Alltså mycket positivt.

   Utvecklingen inom den svenska polisen under senare år visar på en minskad rasism, en minskad kåranda (som innebär att poliser skyddar brottsliga poliser) och en allmänt positiv utveckling. Den minskade kårandan och bättre demokratiska insynen visas av att fler poliser anmäls och fälls för brott. Sådant kan bara ske om andra poliser anmäler och vittnar mot sina arbetskamrater. Det fanns fler dåliga poliser förr, men då fick vi inte rad på det. Jag är övertygad om att det ökande antalet kvinnor inom polisen har haft en positiv effekt när det gäller detta. Mina kontakter inom polisen tycks ha en liknande uppfattning som jag har kring detta, en del av dem är dock lite tveksmma tll att kvinnor kan ha vilken polistjänst som helst (ex.vis i piketen). Kvoteringen har alltså enligt vad jag kan förstå varit bra.

 • Pa Z

  Det görs en väldigt seriös granskning av alla som tas in, men några mindre lämpliga slinker igenom. Har man läst lite om psykologiska tester så vet man att inget test är perfekt, men att man vinner väldigt mycket på att ha ett gentemot att inte ha ett. Däremot borde man ha en hårdare granskning under skoltiden(iofs svårt att förena med universitetsregler), det syns vilka som kanske borde söka sig åt annat håll redan där.

  Intagningen utgörs av en ganska lång process där flera olika tester, intervjuer och jämförelser görs. Här spelar också tidigare kunskaper och erfarenheter som varje person har en roll. Problemet med kvotering är naturligtvis att personer som har funnits mindre lämpliga än andra får en utbildningsplats enbart på grund av vilken(i detta fallet) härkomst eller kön de har. Vill man ha fler med invandrarbakgrund borde man satsa på att locka fler att söka snarare än att minska kvaliteten på de man tar in.

 • Pa, det görs inte alls en seriös granskning av alla poliser som tas in. Då menar jag inte de psykologiska testerna (som en psykologvän till mig som genomgått dem inte imponeras av) utan bakgrundskontrollen av de sökande. Jag är väl medveten om hur testerna går till från de som genomgått dem.

  Du talar om ”sämre kvalitet” som om det vore en enorm gradskillnad. Det är det inte.

 • Pa Z

  Vad menar du med bakgrundskontrollerna?

  Det är absolut en enorm gradskillnad. Bara mellan de genomsnittliga polisstudenterna och de sämsta är det en enorm skillnad. Målet måste ju vara att andelen lämpliga skall vara så stor som möjligt. Om man genom positiv särbehandling väljer personer med invandrarbakgrund i fall där resultaten är likvärdiga eller där det bara finns små skillnader så gör det mig inte något. Problemet blir om man börjar sänka kraven rejält, oberoende om vad det är för grupp som kvoteras in.

 • Vad jag menar med bakgrundskontroller? Att man granskar en persons bakgrund.

  Sedan förvirrar du dig. Vi jämför inte bland de ”genomsnittliga” och se sämsta. Vi jämför med de bästa inkvoterade och de som de eventuellt slår ut. Det ska vara bra korkat att påstå att de inkvoterade verkligen är de sämsta kandidaterna möjliga. När du säger att ”andelen lämpliga ska vara så stor som möjligt” så är det precis det den är. Personerna kvoteras in därför att man anser att de är lämpade att ge den mångfald poliskåren behöver. Och att de är lämpade att vara polismän, annars hade de inte kvoterats in.

 • Mr. Dubai

  Om det nu kravs kvotering for att att fa en polisstyrka som leder till fler uppklarade brott, mindre begagna brott, minskad rasism, och minsakad korruption innom poliskaren. Det vill saga att de mest lampade personerna, de personerna polisen vill ha, ar inte de personerna som presterar bast pa utagstesterna, intervjuer, och kontroller som sker. Da maste slutsatsen vara att det nuvarande sattet att rekrytera och bedomma rekryterna inte fungerar overhuvudtaget.

 • Jodå, det fungerar utmärkt eftersom kvotering är en del av kriterierna.

 • Mr. Dubai

  Later ytterst konstigt. Kvotering innebar med automatik att man atsidosatter sin urvalsmetod da personer man vill rekrytera till sin organisation inte kan kvalificera sig i oppen konkurans.

  Antingen ar gruppen rekryter for liten, dvs Polisen klarar inte av attrahera tillrackligt manga invandrare och kvinnor. Eller ar urvalsmetoden felaktig, den resulterar inte i att de mest lampade valjs ut.

  • Anders_S

   Dubai: Man kan självklart kombinera kvotering med anlagstester. Verkligen har visat att urvalsmetoden som används i Sverige är fel och att rekryteringsförfarandet är fel. I Storbritanninen kom man delvis till rätta med problematiken genom kvotering (kombinerad med anlagstester) och nya rekryteringsprogram. Så vi vet att den metoden fungerar och att kvotering är en viktig del i det hela.

 • Nej, Mr. Dubai. Kvotering innebär att man kompletterar urvalsmetodenerna med ytterligare kriterier.

 • Pa Z

  Käre Hampus, jag undrade naturligtvis vad du har för definition av bakgrundskontroll. Vilken sorts bakgrundskontroll tycker du borde utföras och hur ter sig den nuvarande oseriösa bakgrundskontrollen?
  Det är trevligt att du har en psykologvän. Hade han i all sin mäktiga kunskap några förslag på alternativa metoder eller exakt vad som borde förändras för att få ett bättre urval av lämpliga personer.

  När jag pratar om de genomsnittliga och de de sämsta så pratar jag om polisSTUDENTER. Alltså inte urvalsgruppen utan de som gått vidare och blivit antagna. Jag ser inte att endast egenskapen att ha en viss etnisk bakgrund eller liknande gör dig till en lämplig person att jobba som polis. Om man kvoterar in människor som redan är lämpliga så verkar kvoteringen meningslös då dessa redan skulle kunna komma in den vanliga vägen. Kvoterar man istället på det sättet att man har en fast kvot som skall fyllas från en viss grupp så riskerar man ju att få just de som inte är lämpliga.

 • Mr. Dubai

  Anders_S: Da ar vi overens. Om den nuvarande urvalsmetoden (antagligen tillsammans med den nuvarande rekryteringsmetoden) inte leder till att de personerna vi vill ha som Poliser tas ut till utbildningen, sa ar den felaktig och bor andras.

  Jag ar inte generellt emot kvotering, men jag anser att det endast ska tillampas om problemet inte kan losas pa nagot annat satt. Jag tror att kvotering vid sidan om att losa problem skapar nya.

  Det ar battre om antalet kvinnligarekryter och rekryter med invandrarbakgrund kunde kraftigt okas, vilket i sin tur skulle leda till antalet polisstudenter som ar kvinnor och/eller invandrare skulle oka utan att kvotering skulle behova tillampas. Racker inte det, ser jag hellre riktadrekrytering an kvotering.

 • Ja, visst är det trevligt att ha vänner? En bra bakgrundskontroll vorde vara tidigare fällningar och anmälningar. Vilket jag vet inte granskas särskilt noga.

  Vem har påstått att endast egenskapen att ha en viss etnisk bakgrund gör en till en lämplig person? Prova att skicka en kleptomanisk albinodvärg från Guatemala så får du se. Självklart har de som kvoterats in också granskats om de är lämpliga. Vad det handlar är om vilka av de lämpliga man tar in.

 • Mr. Dubai

  Tja Hampus, vad ska man saga? Om det ar som du sager att tidigare straffade antas, sa ar det verkligen illa stallt med urvalsmetoden. Det vore intresant att veta om du kan leda ditt patsaende i bevis?

 • ”Mr. Dubai”, jag tänker inte namnge de straffade personer jag vet blivit poliser.

 • Det stora problemet är ju att alla vettiga som hamnar i poliskåren endera blir idioter eller söker sig till tjänster där de slipper idioterna. Det märks ju rätt tydligt att alla vettiga snutar man träffat varit kriminalare(eller vad nu skrivbordspoliser och civila som kommer när det varit inbrott kallas), trafiksnutar(här är dock blandningen mellan kompletta dårar och vettiga intressant. MC-snuten som körde emot bilarna vid ett streetrace i Umeå borde ju medicineras hårt och sparkas från sitt jobb omedelbart tex) eller sådana från hålor som extra inkallats vid större arrangemang som är helt oförstående inför sina stadskollegors beteende.
  Mina erfarenheter säger att de som man kommer i kontakt med vid bilträffar, cruisingar osv numera är bättre än på tex 80-talet,men att de man träffar vid politiska arrangemang är knäppare nu än för 20 år sedan. Antagligen har raggare blivit folkligare iofs.

 • Mr. Dubai

  ”Hampus Eckerman”, lost snack med andra ord, helt utan varde.