Sanningen om sjukfrånvaron

Boknytt
Kampen om sjukfrånvaron
Björn Johnson
Arkiv förlag

Sanningen om sjukfrånvaron

Det här är vetenskap när den är som allra bäst. Den bidrar tyvärr till politikerföraktet. Politiker och fackliga organisationer har nämligen konsekvent kört med den förklaring till den ökade sjukfrånvaron kring millenieskiftet som gynnar dem. Inte ens när statsvetaren Björn Johnson på ett fullständigt obevekligt och lysande sätt klarlagt verkligheten bakom sjukfrånvaron vill de lyssna. De känner sig hotade av sanningen.

Det har blivit hårdare på arbetsplatserna, men vänsterförklaringen att det är huvudorsaken till de ökande sjukförsäkringskostnaderna håller inte. Det förekommer fusk, men i liten skala så högerns överutnyttjandediskurs håller inte heller. Däremot bidrar deras spridning av idén att många fuskar till att underminera stödet för välfärdsstaten.

Antalet sjukskrivna ökade inte dramatiskt. Utbrändhet var i sjukskrivningshänseende ett marginellt problem. Påstått skenande sjukfrånvarokostnader hotade inte statsfinanserna. Tvärtom ”visar den officiella statistiken att socialförsäkringssystemets utgifter stadigt har minskat sedan början av 1990-talet, sett i relation till BNP.”

Den psykosociala arbetsmiljön försämrades under 90-talet, men hälsotillståndet inom befolkningen försämrades inte. De regionala skillnaderna ökade inte, och dessutom finns andra förklaringar till högre sjuktal i Norrland (norrlänningarna är vidare för få för att få nämnvärt genomslag i statistiken). Den så kallade medikaliseringen av sociala problem är en långsam process och det ”är inte troligt att den skulle yttra sig i form av dramatiskt ökade sjukskrivningstider under några få år”.

Så vad berodde den höga sjukfrånvaron på (huvudförklaringen, en mängd biförklaringar finns). Två faktorer. Lagstiftning och besparingar som gjorde att rehabiliteringen kollapsade. Samt den kommunala sektorns försämrade ekonomi på 90-talet ”som medförde minskade omställningsmöjligheter på arbetsplatserna”.

Marginellt fler blev sjuka. Det viktigaste som skedde var att de långtidssjukskrivna inte kunde komma tillbaka till jobbet för resurserna att rehabilitera dem försvann. Det var inte inflödet i ”sjukpoolen” som var problemet, utan det stoppade utflödet.

Denna förklaring har ”i stort sett förbigåtts med tystnad”. Troligen för att politiker inblandade i debatten inte vill erkänna att de har fel. Och för att det är viktigare att vinna valet än att ta fakta på allvar.

Intressant?
I media: Stardust1, 2, AB1, 2, 3, BT, Vänstra stranden, Jesper Strömbäck, SVD1, DN1, 2, SDS1, 2, 3, NM1, 2, 3, EX1, 2, KB, LTZ, VK, VLT , Arbetarbladet, EK, HD1, 2, VF, SR1, 2, 3, 4, Efter arbetet, Fria Tidningen, Skånska Dagbladet, Folkbladet1, 2, Dagens Arena, Dagens Etc, Västerbottens Folkblad1, 2, GP, Knuff,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements