Begränsad vision om staden

Miljöpartiet har lagt fram ett program för ”staden”. Det finns många bra saker i programmet, som öakd satsning på kollektivtrafik, tillfälligt förbud mot externa köpcentrum och fler cykebanor. Men programmet är helt otillräckligt och ganska luddigt. Vad som behövs för att kollektivtrafiken ska fungera bra är en tätare stad.

Att bara säga ”satsa på miljonprogramsförorterna” är då alldeles för oprecist och luddigt. Det behövs ett program för att förvandla förorterna till riktig stadsbebyggelse, att öka befolkningstätheten och att bygga ihop förorterna med innerstaden i en sammanhängande stadsbebyggelse. På det sättet skapas en miljövänlig stad där underlaget för kollektivtrafik blir bra. Det är inte grönare städer som behövs utan mer tätbebyggda. Inte heller är jag anhängare av rotavdraget då detta främst gynnar folk med mer pengar och villor.

Vad som behövs för att öka framkomligheten på cykelbanor är sådant som genomförts i Köpenham. Begränsningar av biltrafiken och grön våg för cyklister istället för grön våg för bilar. Och förstås ska köpcentrum som kräver att man har bil förbjudas. Miljöpartiets program innehåller en del bra saker, men som program för ”staden” är det helt otillräckligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anna-Lisa Gustavsson

  Läs gärna igenom hela förslaget på http://www.mp.se/files/210900-210999/file_210911.pdf så ska du se att alla de saker du påstår att MP saknar i realiteten finns där.

  Förslaget är mycket mer detaljerat och precist än vad du får det att framstå här och alla saker jag kan se att du efterfrågar av förslaget finns också där.

  • Anders_S

   Anna-Lisa G: Det som finns i programmet är att man vill ha en tätare stad så där får jag nog backa lite i min kritik. Men samtidigt finns det ett fokus på grönare stad som i den vision miljöpartiet presnterar i verkligheten utgör motsatsen till en tätare stad. Samtidigt som man kritiserar hur miljonprogrammets öforter är uppbygda berömmer man dem också. Programmet är ur min synpunkt fortfarande för begränsat och visionslöst.

 • Anna-Lisa Gustavsson

  Grönare stad är inte en motsats till tätare stad, man måste inte ha enorma slotsskogar för att få staden grönare. Tanken på grönområden på våra tak (som utgör en stor del av ytan i staden), minskade parkeringsytor frigör yta för grönt med mera. Man berömmer miljonprogrammens plats för människor att det är en bra möjlighet för framtiden, vad man inte gillar är hur det se ut idag, att det är segregerat och ohälsosamt, för att inte tala om att det ofta krävs bil för att kunna ta sig till jobb, skola, affärer, eftersom det är små isolerade öar utanför staden just nu.

  ROT avdraget som det ser ut idag där det är främst folk med mycket pengar som utnyttjar det och folk i hyresrätter har inte ens chansen att göra det är oerhört dåligt det håller nog alla på vänsterkanten med om, inklusive MP. Förändringen MP vill göra är att först och främst ALLA, oavsett vilken boendeform man har, ska kunna utnyttja ROT avdraget, dessutom vill MP styra det så att vissa krav skall vara uppfyllda för att kunna få det bland annat skall det vara bra för miljön. Exempelvis att man vill energi effektivisera, sätta upp solceller eller byta miljöfarliga material mot förnyelsebara, miljövänliga material. Men även med sådana förändringar kvarstår naturligtvis de faktum att en rik person har mer kapital till att bygga om/bygga ut/rusta upp och sådana personer kommer således även i fortsättningen att utnyttja ROT i större utsträckning. Men det är en annan diskussion.

 • Pingback: Peter Andersson - med rätt att tycka....: Almedalen, Lördag, Miljöpartiet, Maria och Peter()

 • Om det finns ett krav på tätare stad i Mps program är det en stor seger för miljörörelsen inom partiet över nimbyisterna som har haft en stark ställning tidigare. Miljörörelsen i egentlig mening, i form av dåvarande Miljöförbundet, Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna hade inga svårigheter att enas om en tätare stad redan 1985, åtminstone i Stockholm.

  Men sen återstår det att förverkliga också.

  Såvitt jag förstår har nu en stor majoritet av partierna tagit ställning för tät blandstad i teorin, samtidigt som alla förslag om tät blandstad i praktiken röstas ner med en eller annan motivering, oftast att det ”bryter mot områdets karaktär” (vilket det väl var meningen att det skulle göra?).

  Man kan fråga sig varför. Är det kanske en motsvarighet till sossarnas krav på republik?

 • Erik Berger

  Hej, jag har en fundering angående ett av miljöpartiets förslag du nämner: hur kan grön våg för cyklister i stället för för bilister vara bra för miljön?
  Som cyklist ställer jag mig ytterst ifrågasättande till en sådan åtgärd.

  Till att börja med cyklar vi cyklister olika fort, och ju längre det är mellan korsningarna desto mer påtaglig blir den skillnaden. Skulle det bli en grön våg för cyklister, så skulle det innebära att vissa – de som cyklar ”för snabbt” eller ”för långsamt” – alltid kommer att få möta rött ljus när de kommer fram. Då har jag det hellre som i dag, att det är mer slumpmässigt. Och den koldioxid som jag andas ut medan jag står och väntar på att det blir grönt skulle ha kommit ut oavsett 😉
  Om vi då går över till att titta på bilarna/bilisterna… Den som lärt sig eco-driving har lärt sig att varje stopp ökar den totala bränsleförbrukningen och ska undvikas. Överhuvudtaget är jämn körning det bästa. Grön våg för bilister gör att vi minskar utsläppen i korsningstät miljö i och med att de som ska rakt fram kan hålla hyfsat jämn hastighet och framförallt slipper stanna helt. Hur lång tid det ska vara mellan att det blir grönt i två på varandra följande ljus går nog att räkna fram (och vad jag sett från det lilla jag kör bil så verkar man vara rätt bra på detta). Och vad skulle det ge om bilisterna finge stanna oftare? En liten tidsförlust visserligen för bilisterna, men framförallt ökade utsläpp för omgivningen, dvs omgivningen ”straffas” hårdare än bilisterna. Och detta nästan helt i onödan, då jag tror det skulle ha marginell inverkan på valet av färdmedel för de flesta.
  Tillbaks till mig som cyklist. Jag efterfrågar inga gröna vågor. Däremot att det ska bli grönt när andra i min riktning har grönt, utan att jag behöver cykla till ljuset först och trycka på knappen (vilket kan göra att jag missar grönt då jag måste sakta in…) Och inga kanter vid cykelbaneuppfarterna förstås… Där har ni två saker som garanterat förbättrar förutsättningarna för oss cyklister.

  • Anders_S

   Erik Berger: I Köpenhamn har man infört grön våg för cyklister på delar av Nörrebro. Det har resulterat i ökad framkomliget för cyklitser, minskade bilköer, minskad bilism osv om jag förstått de lokala Nörrebro-politiker jag talat med rätt. Så det finns verkliga exempel som talar för att det fungerar. Men det kan också vara avhängigt av vilken gata det handlar om. tillgången till kollektivtrafik och hur många cyklister det fisnn från början för att nämna några saker.

 • Erik Berger

  Jo, jag tänker väl mest på Uppsala där det ofta är långt mellan trafikljusreglerade korsningar. Många korsningar saknar trafikljus, så det är kanske mest genomfartslederna som har trafikljus och borde ha fortsatt grön våg för bilisterna.
  Jag kan nog tänka mig att förslaget kan funka om det t.ex. är kort mellan ljusen. Dessutom kan man ju numera anpassa den tillåtna hastigheten för bilisterna med fler steg, så då kan man kanske sätta 30 eller 40 som gräns ifall det passar intervallet bättre. (Fast de flesta cyklister cyklar väl långsammare ändå?)
  Viktigast tycker jag fortfarande är att vi cyklister inte ska behöva trycka på en knapp för att få grönt, medan grannarna i bilistfilen i samma riktning redan har grönt. Vilken tur att cykeln är ett så flexibelt fordon så att man kan cykla trafiksäkert trots att man bryter mot någon regel då och då. Bilar är bra klumpiga fordon 😉

  (För övrigt borde det vara förbud mot att hoppa av cykeln vid övergångsställen bara för att få en enstaka bil att stanna. Jag har sett det så många gånger: både bilisten och cyklisten förlorar tid på detta idiotiska förfarande. Man slår sig för pannan och undrar varför så få cyklister kan stanna i ”cykelläge”, släppa fram en bilist och sedan cykla över. I stället väljer man att hoppa av, få någon bil till stillestånd i onödan, traska över övergångsstället och sedan hoppa upp på cykeln igen på andra sidan korsningen…)