Inget åtal i samband med tågolyckan i Stenungsund

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen kring omständigheterna som omger dödsolyckan vid en järnvägsövergång i Stenungsund. Inget som hittills kommit fram tyder nämligen på att det begåtts nåt brott. Och följaktligen är det korrekt att lägga ner utredningen om brott. Attd et inte komemr att bli något åtal innebär inte på ngot sätt att man inte kan förbättra järnvägsövergången. Det kan man förstås, men tunnel eller gångbro skapar andra problem. Gångtunnlar upplevs ofta som otrygga och en gångbro skulle göra gångavstånden längre. Eleverna skulle då förmodligen välja en annan övergång istället, exempelvis den som ligger närmare Nösnäsgymnasiet, precis vid Hogia.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Hans-Erik Dahlgren

    En oerhörd tragedi först och främst, mina tankar går både till de anhöriga och lokföraren.

    Själv så jobbar jag som mentalskötare och har ibland kommit i kontakt med ungdomar som ingår så kallade dödspakter. Dessa kan vara så gott som omöjliga att upptäcka och det är inte bara de typiska ”bup”ungdomarna som ingår dessa. Om man inte hittar någon orsak till olyckan så kanske man måste beakta denna mycket jobbiga tanke.

    MSK

  • Pingback: Ulf Tallberg - känd fånge? Knappast, men jag vet vem han var | Svensson()