Gästarbetare utan säkerhet på jobbet

Med hjälp av uthyrningsföretag, privata arbetsförmedlingar, inhyrning av personal, underleverantörer i flera led osv så kringgår svenska företag i exempelvis byggbranschen fackliga avtal såväl som lagar. Arbetsplatserna blir svårkontrollerade, ingen vet vem som är ansvarig och ingen tar ansvar. Företagen tjänar mer pengar, men arbetsmiljön blir dålig och farlig.

Utländska inhyrda gästarbetare drabbas därför av fler olyckor än svenska arbetare, men ingen vet faktiskt hur det är. Ingen vet hur  många och hur allvarliga de är. För olyckorna rapporteras sällan och ingen vidtar några åtgärder. Avreglering, privatisering och nedmontering av arbetsmiljöarbetet har alltså troligen ökat antalet arbetsplatsolyckor, men det syns inte då facket abdikerat, slutat var aktivt på arbetsplatserna då den utländska arbetskraften inte är med i fackföreningar och ofta har man ingen kontakt med dem.

Lösningen på problemet är att förbjuda bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar, demokratisera facket och förändra upphandlingssystem. Vidare måste arbetsmiljömyndigheter som den borgerliga regeringen lagt ner startas upp igen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements