Bristande underhåll och kapacitet

Bristande och eftersatt underhåll är järnvägens största problem. Eftersom orsaken delvis är privatisering, bolagsstyckning, marknadsanpassning och avreglering så går en del avd ett att råda bot på. Genom återreglering, förstatligande och återskapande av ett enda järnvägsbolag som sköter servicen. Inriktat på service istället för att på kort sikt maximera vinsterna så som det är med alla bolag involverade i järnvägsbranschen idag.

Underkapaciteten på järnvägarna och då främst järnvägen mellan Göteborg och Stockholm, men även på Västkustbanan genom Skåne är ett annat problem. Detta är svårare att råd bot. Ja, egentligen inte svårare, men det kan ta tid. I Skåne är det lite lättare. Norrut från Malmö så måste trafik läggas över på Lommabanan och Söderåsbanan så att all trafik inte måste gå genom Lund hela tiden. Att tunneln genom Malmö redan från början är underdimensionerad får lösas med att vissa tåg måste gå på den gamla banan runt Malmö på vilken man också bör ha pendeltågstrafik. På sikt måste också gamla banor och banvallar användas för kollektivtrafik, som exempelvis Simrishamsbanan, Limhamnsbanan, MTJ och  Kristianstadsbanorna.

I Göteborgsområdet och på vägen till Stockholm är det svårare att förändra än i Skåne och det finns inga planer som kommit nån vart kring Göteborg.  I Stockholm byggs en tunnel genom stan, men i Göteborg händer ingenting. Man funderar också här på en tunnel, Västlänken, men just problemet med att det inte finns genomgående tåg skulle kunna lösas billigare och snabbare genom att man anlägger en ny järnvägsstation i Gamlestaden där faktiskt alla järnvägar möts och det också finns många spårvagnslinjer. Boråsbanan behöver rustas upp och bli dubbelspårig. Detta dubbelspår kan i första skedet dessutom dras från Borås till Herrljunga för att öka kapaciteten på västra stambana mellan Göteborg och Herrljunga. Sedan måste förstås järnvägen dras vidare från Borås till Jönköping och anslutning till södra stambanan nån stans invid Nässjö eller Tranås (Götalandsbanan). Den gamla järnvägen mellan Göteborg och Borås bör behållas, rustas upp och användas för pendeltågstrafik till småorterna.

Bergslagsbanan byggs just nu om till dubbelspår och Hamnbanan har delvis elektrifierats. Men det räcker inte, även Bohusbanan bör få dubbelspår och en ny Hamnbana som går runt Göteborg istället för igenom bör byggas. Den nuvarande hamnbanan bör trafikeras av pendeltåg hela vägen till Volvo. Till slut bör också spårbunden kollektivtrafik återskapas på Västgötabanan och Säröbanan. Och Bohusbanan bör förstås förlängas från Strömstad till Norge och järnvägsnätet där.

Intressant?
Bloggat: Mattsson,
Borgarmedia: Skanskan1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements