Kriget i Ukraina leder till matbrist och svält

Ukrainakrigets mest svårartade konsekvens – förutom allt våld, övergrepp och mänskliga tragedier i själva stridszonen – är nog hur det påverkar livsmedelsförsörjningen för världens fattigare befolkning. Ukrainas bördiga marker har kallats ”Europas kornbod” och är – liksom Ryssland – av avsevärd betydelse för den samlade globala livsmedelstillgången. Läs mer…

Hur stor del av skördarna äter djuren?

Hur stor del av skördarna används som foder till lantbruksdjuren? Hur stor del av åkerarealen odlas med djurfoder? Hur mycket mark tar animaliekonsumtionen i anspråk? Rimliga frågor, där hur man frågar och hur man räknar spelar stor roll. Läs mer…

Några få storföretag dominerar frömarknaden

Livsmedelsproduktionen i världen är beroende av utsäde och utsädesproduktion eller med andra ord fröproduktion och frön. Tillverkning och handel med utsäde (frön) för livsmedelsproduktion i världen och EU domineras av ett fåtal företag visar en rapport från de grönas EU-parlamentsgrupp. Läs mer…

Stort svensk jordbruksföretag byter namn

Alpcot Agro är idag namnet på ett stort svenskt jordbruksföretag. Anledningen till att företaget heter Alpcot är att man haft ett managementavtal med Alpcot Capital Management Ltd (ACM). Detta avtal har avslutats och Alpcot Agro kommer därför att byta namn. Läs mer…

Vildsvin orsakar stora skador på jordbruket

En fältstudie av grödskador orsakade av vildsvin utförd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på tre vanliga sädesslag på 14 gårdar i södra och sydöstra Sverige uppvisade på grödskador om upp till 840 kronor per hektar i genomsnitt. Studiens fältarbete utfördes under Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Björnstorp och Svenstorp

Familjen Gyllenkroks skånska storgods Björnstorp och Svenstorp har år efter år hört till de största bidragstagarna i Sverige. Det är också två av Sveriges få kvarvarande fideikommiss (20 stycken finns det). Svenstorps gods, beläget 5 km nordost om Lund och Läs mer…

Spannmålsimporten på 1700-talet – en historia om råg

Svensk spannmålsimport på 1700-talet bestod till en överväldigande del av råg. Det gällde i början av 1700-talet också den totala produktionen i Östersjöområdet varifrån den svenska importen kom liksom exporten västerut genom Öresund. I början av 1700-talet gick huvuddelen av Läs mer…

Köttkonsumtion och miljö

Idag får vi i Sverige i oss mer protein än vad vi behöver. Mellan 20 och 30% av detta protein får vi från kött. Resten kommer från mjölk och mjölkprodukter, vete, grönsaker och baljväxter, fisk och ägg. Det så kallade Läs mer…