Vänstern och evolutionen

Boknytt
Människans natur
Lindgren & Svensson (red).
Fronesis nr 35

Vänstern och evolutionen

Jag hade aldrig tidigare hört talas om tidskriften Fronesis, men deras senaste nummer i 200-sidig pocketbokform är verkligen att rekommendera. Svår för den allmänna publiken förvisso, men en bra sammanfattning i antologiform av den växande vetenskapliga debatten om människans natur.

Ekonomer, högerfolk och många vanliga människor ser människan som en rationell individualistisk egoist av naturen. Sociologer, vänsterfolk och vissa idealister ser henne som en moralisk kollektivistisk altruist (osjälvisk) – eller möjlig att formas så av kulturen.

Arbetare och vanliga människor har sedan urminnes tider i praktiken vetat svaret på den forskarfrågan – människan är både och. Men nu har man nått dithän att människans natur blivit en fråga som vetenskapen börjar kunna ge exakta forskningsgrundande svar på.

Och speciellt sedan millenieskiftet har en äldre mer negativ syn på människan gett efter för en allt mer positiv bild – men att hon i grunden drivs av både egenintresse och vilja att göra rätt för sig i sina ömsesidiga relationer. Vår känsla för jämlikhet och rättvisa är stark. Den gamla motsättningen mellan socialism och ”biologism” är förlegad.

Antologimedarbetaren Richard Rorty kan man hoppa över – han är en typ postmodern socialkonstruktivistisk luddnisse i mina ögon. De sista fyra bidragen är heller inte så intressanta.

Bäst är bidragen från Jonas Örestig och Erik Svensson; ”Människans politiska biologi” och ”Samarbetets och jämlikhetens evolution”. Vidare David Stacks ”Den första darwinistiska vänstern”. Herbert Gintis ”Fem principer för beteendevetenskapernas förening”. Samt Jonas Olofssons ”Bidrag till en ny sociobiologi”.

Några nerslag i Örestig och Svenssons texter: ”Här menar vi att delar av den darwinistiska evolutionsteorin och den evolutionsbiologiska forskningen inte bara är förenliga med vänsterpolitik, utan att de också kan berika vänsterns syn på förhållandet mellan människa och samhälle.”

Vidare; ”I denna text vill vi visa hur företeelser helt centrala för vänstern – jämlikhet och samarbete – kan förstås evolutionärt. Vår huvudtes är att människans strävan efter ökad jämlikhet och samarbete sannerligen inte är ´onaturliga´ eller enbart kulturbetingade fenomen, utan har en solid biologisk grund i vår arts evolutionära historia.”

Samt: ”Neurovetenskaplig forskning ger starka belägg för att stark reciprocitet och moraliskt beteende överhuvud har en genetisk och biologisk bas…Enligt denna forskning är alltså människan villkorligt samarbetsinriktad och egalitär i den meningen att hon ständigt motsätter sig hierarkier som strider mot det som uppfattas som rätt och rimligt.”

Hans Norebrink

Läs också: Optimisten Lasse Berg, Skönmålar människans natur, ”Bara en teori”, Vår medfödda likhet, Människan – snällare än du tror

Läs mer: Tidskrift.nu, B&P1, 2, Röda Rummet, FoF1, 2,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Plats alltså för ideologiskt nytänkande från vänstern för att integrera de nya natursamhällsvetenskapliga forskningsrönen.

    Den ekonomiska materialismen bör bli utvecklad till evolutionär materialism.

    Sätt igång!