Förstatliga elen och järnvägen

Järnväg och elmarknad är två områden på vilka vinststyrning, privatisering och konkurrensutsättning fungerar dålig. På järnvägens område har avreglering och privatisering lett till sämre funktion och fler olyckor, fler störningar och farligare arbete. På elområdet har det lett till högre priser och oöverskådlighet för den enskilde konsumenten. Det bästa vore alltså förmodligen att återinföra monopol och reglering på dessa områden. Att förstatliga järnvägen och elen är därför den rätt vägen att gå som några nationalekonomer skriver i SVD:

En sådan anledning är att vissa marknader utgör naturliga monopol, vilket innebär att det på grund av starka skalfördelar är effektivast att bara ha en producent. Mycket infrastruktur såsom el-, fjärrvärme- och järnvägsnät är exempel på naturliga monopol. Sådana marknader kräver omfattande reglering för att de inte ska komma att domineras av en enskild aktör. I många fall kan det därför vara bättre med offentlig drift i stället för att försöka tygla privata vinstintressen med omfattande regleringar. Den svenska erfarenheten när det gäller avregleringarna av dessa marknader talar sitt tydliga språk.

Även inom vården och skolan skapar avregleringar och privatiseringar problem. Exempelvis med ökade klassklyftor, ökad ojämlikhet, ökad segregation och ökade orättvisor. På sjukvårdsområdet har vi sett att det lett till uteblivna ambulanser, brist på ambulanser samt dödsfall på grund av detta.

Intressant?
Bloggat: Moberg, Roger Jönsson, Mats Olsson,
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements