Är Kinas väg västs framtid?

Boknytt
Made in China
Loretta Napoleoni
Leopard

Är Kinas väg västs framtid?

”Skomakare bliv vid din läst” vill jag utbrista efter läsningen av den italienska ekonomen Loretta Napoleonis initierade men vildsinta megaberättelse om världens ekonomiska, politiska och kulturella tillstånd; ”Made in China – den nya ekonomiska supermakten”.

Å ena sidan kan hon politisk ekonomi – hon har arbetat på internationella valutafonden (IMF). Hon jämför västvärldens krisande marknadsanarkistiska, kortsiktiga nyliberalism med dess minimala företagstjänande ”marknadsstat”, med Kinas lyckade keynesianska, statsinterventionistiska, nationalstatsstarka och politikerstyrda utvecklingssuccé.

Hennes slutsats är att kineserna är bättre kapitalister än ”vi västerlänningar”. Deras statskapitalism är effektivare än västs privatkapitalism. Den är stabil och långsiktigt planerad, vilket gör det möjligt för gigantiska framtidsinvesteringar i infrastruktur, miljö och grön energi. Till det kommer ett nytt partnerskap med Afrika, som ger Kina mat och mineraler, samtidigt som kinesiska investeringar lyfter kontinenten ur dess fattigdom.

Som hon skriver var det ju också en keynesiansk blandekonomisk politik med en statligt reglerad marknad som efter depressionen och kriget lyfte hela västvärlden i en lång välståndsskapande högkonjunktur, som först började gnissla med oljeprishöjningarna på 70-talet. Napoleoni nämner det inte men även i Japan, Korea, Taiwan och övriga Östasien var det statskapitalism som lyfte upp regionen.

Trots detta fick den marknadsfundamentalistiska nyliberalismen fäste i väst från och med 80-talet med paret Thatcher-Reagan och murens fall, fortsätter Napoleoni. Plötsligt gavs staten skulden för de ekonomiska problemen. En gammal redan prövad och misslyckad ekonomisk politik, där politikerna släppte kontrollen över marknaden, blev dagens sanning i västvärlden – och påtvingad fattigländerna i Syd.

De rika tjänade allt mer och skickade notan till vanliga människor i form av sociala nedskärningar och galopperande statsskulder. Och nu befinner vi oss i fas två av den utdragna finanskrisen. Samtidigt som Kina blivit världens verkstad med en ekonomi som går på högvarv.

Så långt kan man hålla med. Men när Loretta Napoleoni å andra sidan kommer in på politisk ideologi pratar hon fullständigt i nattmössan.

Visserligen kan man instämma i hennes kritik av den västliga borgerliga demokratin med dess företagslobbying, mediamanipulation och symbios mellan den politiska och den ekonomiska eliten. Politiker och företagare kliar varandra ömsesidigt på ryggen – egoism före nationellt och socialt ansvar.

Men att därifrån gå till att ifrågasätta demokratin som princip och naivt hylla den hårdföra partidiktaturen i Kina som en slags alternativ form av folkmakt är förstås rena vansinnet. I sin beundran av den kinesiska moderniseringen struntar hon i den auktoritära, brutala och skoningslösa exploateringen av såväl naturen som arbetarklassen som hittills kännetecknat dengismens Kina. Hon ser människor som medel till ekonomisk effektivitet, inte som som mål i sig.

Loretta Napoleoni är helt medveten om korruptionen och de växande klassklyftorna i Kina. Hon noterar att partieliten och affärseliten växer samman till en ny privatkapitalist-statsbyråkratisk härskarklass. Ändå har hon mage att påstå att det som sker i Kina idag handlar om marxism, socialism, kommunism och det klasslösa samhället!

Hon verkar helt rudis i vänsterideologi. Förstår inte att socialism handlar om arbetarmakt, och kommunism om jämlikhet i ägande och makt (ingen uppdelning företagare-arbetare). Alltså den totala motsatsen till det som sker i Kina idag!

Hon förstår inte heller att socialism inte bara handlar om vanlig demokrati. Det är en ”demokratistisk” ideologi som vill utvidga demokratin till ekonomi och vardag. Med små undantag (vunna i folklig kamp) är också det den totala motsatsen till det som sker i Kina idag.

Så läs vad Loretta Napoleoni säger om den reglerade statskapitalismens överlägsenhet över den oreglerade privatkapitalistiska nyliberalismen. Där kan väst lära av Kinas bättre kapitalistiska system.

Men glöm hennes taffliga resonemang om demokrati och socialism i Kina. Där har hon svalt den nya ”röda” borgarklassens propaganda och självlögner med hull och hår.

Hans Norebrink

# Loretta Napoleoni har tidigare skrivit ”Oheligt krig – Den moderna terrorismens ekonomiska rötter”, och ”Skurkkapitalismen – Hur bedragare, hallickar och pirater påverkar världsekonomin”. Den engelska titeln på ”Made in China” är ”Maonomics: Why Chinese Communists Make Better Capitalists Than We Do”

Läs mer: GP1, 2, 3, DN1, 2SVD1, 2E24, Kulturen, EX, LOT, Meny, MND, HD, AZ, Kotka, ArbB, Fria, Gilly,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements