Balanserade öststudier

Boknytt
Kommunismens ansikten
Anu Mai Koll (red)
Symposion

Balanserade öststudier

Denna intressanta forskningsantologi har en befriande inställning. Forskningen och åsiktsbildningen om kommunistepoken (inklusive dagens Kuba, min anmärkning) bör avpolitiseras, avpolariseras och balanseras. Fakta och sanning om hur verkligheten är/var bör och kan sökas utan ideologiska skygglappar till höger och vänster. Så vad nytt sägs?

Oförlåtliga brott mot de mänskliga rättigheterna förekom, samtidigt med ekonomiska och sociala framsteg. De nyöppnade arkiven visar att Sovjetlägren hyste färre fångar än man trott, att bara en minoritet av dem var politiska, att många släpptes, och att Gulag-slaveriet hade liten betydelse för sovjetekonomin. Moskva planerade inte, men var indirekt skyldiga till, hungerdöden i Ukraina.

Vidare: Stalins förtryck var känt utomlands redan på trettiotalet, men ”glömdes” efter segern över nazismen (och inte bara av stora delar av vänstern). Kulturrevolutionen var (ofta militärt) brutal och misslyckades i sin kamp emot revisionismen (nu återinförs ju kapitalismen i Kina). Väst och Sverige svek Tibet. Alfahannarna Stalin och Maos personligheter färgade den råa maktkampen i nomenklaturaeliten.

Hans Norebrink

Läs mer: FFLH, Marxistarkiv, Pierre Gilly, SVD, Historisk tidskrift,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements