Desarmera barndomen!

Boknytt
Den mörka hemligheten
Dan Josefsson/Egil Linge
Natur & Kultur

Desarmera barndomen!

Gripande tragiska personliga livsöden med trasiga barndomar och uppväxter (verkligheten). Kombinerat med mycket lättförståeliga förklaringar (teorin) blir detta en mycket läsvärt, lättläst och slagfärdig bok. Speciellt som man visar hur man med psykoterapi kan lämna smärtsamma såriga minnen i sitt tidigare liv bakom sig – desarmera dem.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) som löser problem snabbt, här och nu med olika tekniker är bra och fungerar, skriver författarna, Men de menar att pendeln slagit över för långt, och att långvarig psykoterapeutisk samtalsterapi kring det förflutna måste till ibland. Det ger de i boken extremt övertygande exempel på.

Egil Linge, legitimerad psykolog och psykoterapeut, och Dan Josefsson, frilansjournalist, har samarbetat mycket bra i den populärvetenskapliga ”Den mörka hemligheten – Att lämna det förflutna bakom sig och skapa ett tryggare liv”. Jag har läst och recenserat andra böcker om den allt mer uppmärksammade anknytningsteorin boken bygger på, men detta är den absolut bästa boken i ämnet för nybörjare.

Anknytningsteorin bygger också på evolutionsforskning. Den visar hur människan är en totalt social och relationell varelse redan från födelsen. Det under lång tid sårbara spädbarnet är för sin själva fysisk-psykiska överlevnad fullständigt beroende av att få en bra, kärleksfull, och omhändertagande trygg anknytning till mamman, pappan eller någon annan vuxen.

Där detta inte fungerar bra av olika anledningar kan barnet få en otrygg-undvikande anknytning, eller en otrygg-ambivalent anknytning. Allra värst är en desorganiserad anknytning som inte alls fungerar. Det skapar kaos i barnets själ, och existentiella problem som varar livet ut om de inte behandlas.

Men dessa så kallade trauman i barndomen och uppväxten (även i vuxenlivet) kan behandlas. Livet kan få en fungerande mening. Det visar författarna övertygande och hoppfullt. En inspirerande liten bok.

Läs mer: Hemligheten, Mörbylånga, Josefsson, AB, Lena Lillie,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements